NÅ DI­NA MÅL PÅ NOLL­TID

Womens Health - Yoga (Sweden) - - KAPITEL 8 -

MER ENER­GI

Höj pul­sen med fem snab­ba sol­häls­ning­ar (se si­da 88).

ÖKAD SMI­DIG­HET

Håll po­si­tio­nen i fem dju­pa an­de­tag var­je gång du gör en nedåt­gå­en­de hund el­ler fram­åt­fäll­ning.

ÖKAD STYR­KA

För att bli star­ka­re kan du hål­la ut­falls­po­si­tio­ner i minst 60 se­kun­der. För­sök fo­ku­se­ra på att kom­ma dju­pa­re och dju­pa­re ned i po­si­tio­nen.

STÖR­RE LUGN

Av­slu­ta med en till tre mi­nu­ter tyst av­slapp­ning. Ligg still, fo­ku­se­ra på and­ning­en och fö­re­ställ dig att din kropp sak­ta sjun­ker ge­nom gol­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.