GÖR DEN TILL DIN EGEN

Womens Health - Yoga (Sweden) - - KAPITEL 16 -

Sol­häls­ning­ar kan du va­ri­e­ra ef­ter di­na be­hov. Om du har ont i kors­ryg­gen kan du hål­la knä­na lätt böj­da i stå­en­de po­si­tio­ner. Du kan även sät­ta hän­der­na på smal­be­nen el­ler på ett block om gol­vet är för långt bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.