MED NÄ­SA EL­LER MUN?

Womens Health - Yoga (Sweden) - - KAPITEL 21 -

Det finns in­te ett ”rätt” sätt att an­das på. All­mänt bör du dock för­sö­ka an­das ge­nom nä­san, som fil­tre­rar ut smuts och bak­te­ri­er (ja, nå­got är näs­hå­ren bra för). På sin väg ge­nom nä­san fuk­tas ock­så luf­ten, nå­got som gör job­bet lät­ta­re för lung­or­na. För­sök hål­la dig till att an­das ge­nom nä­san när du trä­nar och be­hö­ver stör­re mäng­der luft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.