MED MJU­KA LE­DER

Des­sa enk­la stretch­ning­ar kan hjäl­pa dig in i spän­nan­de ställ­ning­ar.

Womens Health - Yoga (Sweden) - - KAPITEL 23 -

NUD­DA TÅR­NA

Sitt med be­nen ut­sträck­ta fram­för dig. Lu­ta dig fram och för­sök nud­da tår­na. Det­ta sträc­ker ut kors­ryg­gen och di­na sä­tesmusk­ler. Om du in­te når så långt fram kan du tes­ta det i bad­ka­ret. Det var­ma vatt­net mjukar upp musk­ler­na.

SITT PÅ GOL­VET

Sitt med be­nen i kors på gol­vet så of­ta du kan. ”Det ver­kar en­kelt, men det stret­char höf­ter, knän och rygg”, sä­ger El­len Ba­rett, för­fat­ta­re av Sexy Yo­ga.

SLAPP­NA AV I UN­DER­KROP­PEN

Stret­cha ljums­kar­na och in­ner­lå­ren ge­nom att sit­ta i det som kal­las fjä­ri­len, med knä­na böj­da och fotsu­lor­na mot varand­ra. Pres­sa ned ge­nom knä­na för en dju­pa­re stretch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.