Eas­ten­derz

20 Minuten - Zurich - - Event -

Sa, 30. No­vem­ber · 23.00 Par­ty, Hou­se, Tech­no Frie­da‘s Bü­xe · Zü­rich

Eas­ten­derz ist das La­bel des Lon­do­ners East End Dubs. Ehe­mals im Ca­fé Gold be­hei­ma­tet, fei­ert Eas­ten­derz heu­te in der Bü­xe Er­fol­ge. Der He­ad­liner wird heu­te von Chris­ti­an Burk­hardt un­ter­stützt.

Newspapers in German

Newspapers from Switzerland

© PressReader. All rights reserved.