Maauummivuivu -16

Dimba - - Dimba -

H ILIPOISHIA... ALI ya hewa ilikuwa Macho yayaBbraurindiosyanaaliaosnubguehai wazi wazhiy..o.y, malviukauzwa raasharasha ziliendelea kunyesha na yanasema, nimekubali! hapakuwa na dalili ya kukatika! Kwa mara nyingine tena, mji wa kibiashara kama Dar wakazama kwenye dimbwi es Salaam, mvua hizo zilikuwa la mahaba mazito. Bruno kero kubwa sana kwa wakazi alikubali kufanya yote hayo wake. kwa ajili ya maisha yake, Ziliharibu kila kitu, wengi alitamani sana siku moja walisikika wakilaumu kwanini ilinyesha atmejimni baedealtaeynaBaa.gamoyo! Ni mvua Nadmobtaoyoailmikebshaayuosikilui kuucwhaaikinyesha inhadni uaskubiau!hi hiyo bila kukoma. Mavazi Vmaankeusu sasaaylaijkiasbiakdilaikma, ysahkaiwnadnii mmaaakontai, maalsiwjueata wnaamzaijakwetia! mba, kwaMavhuadiliikuawliaykoeriot!oa Bruno asinLgaekwiniekzwa wkeuncyehnoamzoo,hkaaikuwa kkaebroiskaub. wAaksanma, skowganeilweaaliaamkuiawa ankuaphumemzika mkawjuambkaansi im, wBarouno akwakwifuarahianfeadhhainyaamrialtiewnalaizonazo. kLitaukincihkouncahaomteba.o walizidishiwa zaidi Vmaanuemsisvuanakmavmuakhaizloi;swhaagoBnjrwuano

waliolazwa katika hospitali mbalimbali. kitandani, kisha akayatuliza

Ndani ya wodi ya majeruhi katika macho yake usoni mwake, Hospitali ya Amana, Ilala jijini Dar es akatabasamu. Bruno akawa Salaam, hali haikuwa shwari kwa kijana anaangalia kwa macho huyu! Kwa mwonekano wake, alikuwa yaliyojaa huruma, alikuwa anavutia sana. Ana macho makubwa ndani ya penzi la kitumwa, meupe, yenye mboni nyeusi. Mpangilio mwaannyuasinzadkae ndiiyyoaunmaoowyaochwanagakneya hwaapnaakwuakwewaengai. aKlifaumacahaykeocyhoa te ymaamzoaezpineinkzatiiykawviatuVviananvyeoszsidais.ha SmAwSoAneEkaNnoDwEakLeEwAa .k.i.mahaba. Hakuna nguo ambayo anaitia mwNilIinki winamvkialetaha.aKkiluawanaacnhaovaa uajannapjaenwdeazaksuafnan, hyuayujanmi Bbrouno. loUlotatnea,slhaaktiinwiakuek, mwveulitonwiakwe wama ba hkaikmuahiasbia,kuucmhapngeanmdfau nVaaknielasksiatu. , Avkyaomte wvimanepgoateliaa. SkawsaaBjriucnhooamlaekuwa kumhpoyaj.i Akmiteub;adVialinkaeksws a kaiklaakgiutun. dua kwamHabnaa Btarbuasnaomaultieknuaw! a na Hana furaha tena! mashaka na jambo fulani au Maisha yake sasa yametawaliwa na alikuwa anataka kuuliza kitu huzuni na hofu tupu. Amelala kitandani lakini akawa anasita. akionekana kuwa na mawazo na kukata

“Sema Bruno, nahisi kama tamaa kabisa. Hana tumaini tena, kila kuna kitu unataka kuniuliza ni kweli?” “Ndiyo!” “Hebu niambie ni nini?” “Nataka kufahamu nia yako hasa kwangu ni nini?” “Mapenzi Bruno!” “Halafu?” “Sijakuelewa.” 6,“0M8apenzi

ya aina gani?” “Nataka kufunga ndoa na wewe!” TU“LHIAaGiwANezAekusainkiu!”ule akaondoka, hak“Kuownaynesihnai?d”alili yoyote ya kun“Sikaabtaab,ulazkipniopmia bhialki,ukwwaannaza wpeuwpae, ualnioanymeschauumbaakiwniawkaoke mbele yangu, mengine yote Emma, na mimi nina mke niliyotamani kumwambia alinipa wangu yupo Mwanza!” nafasi na akayakubali, ila tu mnakaeh?a”di tuk“aUbnakai ya kukutana siku hiy“oNadliiyyoos!e”ma atakuja kwa ajili ya kul“aUlamheapfuanilgi aanadyae mndipoaan?g”o kwa ajil“iHya pkuaannad,aialapincihmakeaztaiakanjuamyeba

whailtioltaokiwfaahwariil.i.!.S”asa endelea. S

“Sasa kumbe hujafunga ijui kwa nini alipoondoka naye ndoa, wasiwasi wako wa huyu msanii mrembo nini? Unashindwa vipi kuoana nyumbani kwangu nilipata na mimi wakati hata ndoa bado usingizi mzito tofauti na siku hmamojajakfaubnlagay?a”yeye

kuja. “Basi tu!” “KAlwinaihnakinikii?sh”ia kunikubalia om“bNi lanEgum, limcha?y!a”umaarufu wake

alio“jKijewngaena ikantikma etafsunniagya finlamyeu. ndoaA?kaEnmihamkiakisyhuiapkoamcha innitiakyuawnagu, msiri na kuepuka mapaparazi wa hana ujanja wowote kwangu, kwenye mitandao angekuwa mpenzi mimi ndiye ninayemlea kwa wangu wa kiaina. kila kitu. Kumbuka hapa

Alitamani awe anakuja na kujificha ni kwangu, hana uwezo wa huku kama siku mbili au tatu kuepuka kkueflaelne yza wloafluoatsei .w” anaofuatilia habari

zak“eTkhilauubcuhtauo.! Na ukorofi wake wote"Nuilteak?uSwiaanmakinujiaknabgaisria!” isiy“oHjualikyaonay,aniEkimingmiaahuamchuabnasai na nwaeywoe, hj amkubnaokluatomkaskianmgai snikiu tatu au hata wiki," alinipa ahadi hiyo wakati kkuitaunkgimaelisahamhaoriyboikwa. aMkaoch! oKywakaeni wyaemweezinugnirawoannaajem, aucnhoazni,iapneanondeak?a”na hana amani wala matumaini ya kuishi Bruno akakaa kimya! muda mrefu baada ya pale. “Unanipenda Bruno?”

“Mimi ni mzoga tu,” alijikuta “Nakupenda ndiyo!” akitamka kwa sauti huku mvua ya “Sasa wasiwasi wa nini?” machozi ikianza kunyesha machoni Bruno akabaki kimya! mwake. “Kama ni kweli unanipenda,

Msichana mrembo aliyekuwa hayo mengine yaache kama akipita jirani yake, aliumizwa sana na yalivyo, we’ angalia mapenzi, machozi yake; akajua lazima alikuwa knialajakmibtuo zkitiotalikliluowkuawjauliukiymatnatgizua.!” Aka“pVigiaphi aktuahzuastuaramtibgu,um?a!c”ho yake

yak“iwWa iykainaijmaywoantgwaleiansdaewiIanBdriuan.”o. ““SPaolwe!a” ,Ankaitamshkaukmusircuhasnanhau.y”o kwaVsanuteisysaachaiknai,mlaksiongi kewleaahBarraukano kkiisdhogaoa. kamwonesha ishara apan“Ndaeshkuiktaurnudsanai.!”Bruno akaf“aPnolyeauthapivoynoa,tuk!i”lichofauta baad“Aahysaantheaspanoa.i”likuwa kazi nzito“Nsaaitnwa dilaidyaoVwaanfeassnay, saijuwi owteewe!” waw“Berhunooi.”baadaye. “Pole sana Bruno, Mungu atakupa afya njema. Jipe moyo!” WIKI MBILI BAADAYE “Ahsante sana!” Mambo hayakuwa mepesi “Umepatwa na nini?” kama Vanessa alivyokuwa “Ajali, nimepoteza mguu mmoja akifikiria mwanzoni, alitarajia dada yangu!” kusafiri na Bruno baada “Masikini pole sana.” ya wiki moja, lakini hilo “Nashukuru.” halik“Muiwmei zpeiaknaina .mUgotanrjwaatiwbaungwua, hmojsopmibtalwi anligyuoakmuewlazawanhakpaw. Nendidyao unliimkuetwoka wkuamtwoafnaguatliak!”iadkoagseom. a

VanKeswsaa. nza aliwasiliana na uon“gPozlei swanaa,haonsapenitdaelieaajemsabsay?”o inge“mAnsahnuagfuhuukliidkoigao,Barnuawneoz,a bkauarudhauyseiwakkaeushnogkanmiashsiwa na dkaekshtoakruitwaa.”ke ambaye alisema aliku“Pwolae snaanawdadteajyaanwgeun!”gi, hivyo akaw“Uastijakli,awwewae ndieo ubnaaatadkaiwyaa wkuikpiewmabpiollie. nyingi zaidi kutokana na matatizo uliyoyapata.”

Maandalizi yote yalikuwa “Nashukuru kwa wema wako.” tayari, Emma alipewa taarifa “Usijali...samahani, kuna jambo kwamba ‘mjomba’ wake na nataka kukuuliza...sijui utaniruhusu?” Vanessa alikuwa anapelekwa “Uliza tu!” India kwa ajili ya kuwekewa “Kuna mtu anayekuja kukuangalia mguu wa bandia, hakupinga! “Nawatakieni safari njema.” “Tunashukuru sana Anko, ubaki salama!”

“Ahsante sana, nawaombea kila lililo jema!” “Tunashukuru!” Emma akawasindikiza hadi Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Julius Nyerere, wakaagana kwa mara nyingine tena. Bruno akatembea kwa kutumia gaokniognodolkak. e akimfuata Vanessa aliye*k**u*wa ametangulia.

WNialikamaiknagniiakiwkawneinmyecehseelehweam, u yteaynayriesama ayaaunkduitsahniiinyasloiymoassoama nenkea kasorobo, nilikosa hata kufanya mazozezi WANAOONDOKA. Vanessa kama ilivyo kawaida yangu. akageuka nyuma na

Najua kilichonisibu ni ule ugeni tu, kumpungia Emma. niliyapeleka mawazo yangu mbali, hivyo akilWi yankgauiinkgacihao.ka. *** B"Kaakdaaumyaetissaha,"ksaudthi haiai nailniisgikaina i, nkdweagneyuwmalyiyanogkuunwikaiwwa najkeiysaafiria igliettui haukuwmenacyheo ayarndghuiyyakaiancgahliaya Imndajiaan,i jyiajliinyoiaNngeuwka Dcheinlhi yia. nKaiyloahitaji kufanyiwa usafi. kitu kilikuwa kimeshapangwa! Hata nilipogeuka na kumuangalia Walipokuwa wakitoka waliona anayetoa sauti ile bado sikumfahamu, bango kubwa lililoandikwa nikajifikirisha zaidi lakini sikupata jibu. kwa"Kmwaannindiitsehnai mraemkubob?wNaik;ajibu tu BilRimUraNdiOniAsimNnDyaVmAazNie.EASnSaAvyoonekana FnRi bOinMti hTaAsaNwZa AkiNsasIaA, m, YzuOriUwaAsRurEa, WlakEinLiCmOapMamEboTnOa IaNinaDyIaAu.sukaji wake nywLelieliukkuawmfanbyanaognoeklailniebneabmwvauto nzaidwi.ahudumu wawili wa Alikuwa akitembea juu ya viatu hospitali wanayofikia kwa virefu, sikujua kwa nini hakuwa na gari ajili ya matibabu. Vanessa na au safari yake haikuwa ya mbali. Bruno wakawafuata watu hao. Wakati nikimjibu yeye alizidi Nkuanoiswogaeleiavyhoadwi tauoknapae,aBnarumnikono! akiw"Naimakesiewmaa amnaamtbeomyabkeoamnaazito," gaoknarguodi,aw. aliweza kugundua kilic"hKouehunsdiaenlaenaa. Wninai,l"ijnuikaaunlidzaiylaokini wniakgaheinsiikwitua.o. "Ule ugeni wa jana ulikuwa si wa

hapa“Hhoeslpliota, lIinhi?o” pe you are from“UnIPamRaOanHishoaspnintai?l”!”Br(uHnaobari, akauliza angali macho yake ameyakaza naamini mnatoka Hospitali usoni mwa Vanessa. ya IPRO!) Vanessa akauliza

“Namaanisha mtu wa kukuletea alipowafikia. huduma muhimu, mathalani chakula

“We are fine! Yes, we na mambo mengine!” are coming from there. Are

Lilikuwa swali baya kwa Bruno, you Vanessa and Bruno?” swali lililotibua mambo yaliyojificha (Hatujambo! Ndiyo tunatokea ndani ya moyo wake! Vanessa

kakwasehninydewhaoksupeiletawlai khwiyamo.bNa sinwyalii nlilde ilyiliokuVwaanseaswsa nnaamBwribuanwoa?)samaki Mndmanoi yja mwoayo wakakaeu!liza. G“Yheaflaah,!m” a(cNhdoiyyaoB!)runo yaka“loYwoauna!re all welcome to New DelMhiv!u”a(nKyainrgibinuenyai smaancahoNziew

Nikaealnhzia) kumwagika machoni mwake, yaka“fuTnhikaankopyeozua!k”e(..A.alhiusmaniatsea)na Vmaonyoensis. aHakkuapietnikdaiak.abisa lile swali. VBaanaedssa hyakhuyaapoenwdaamk anchdoozikya nBraunkow, kewnadkaukmutiznagmia tkuw, aekanfyaheagmauri lkiwlialomabna,dlaikziwma aIlPikRuOwaHnaOkSitPuITAL kingine kinachomwumiza zaidi. tayari kwa safari ya kwenda Bruno akazidi kulia, Vanessa akaketi hospitalini. Kila kitu kwa Bruno kitandani kisha akatoa leso yake na kilikuwa kipya, alihisi kama kumfuta machozi. yupo kwenye ndoto ndefu sana “Samahani sana Bruno kama ya kupendeza, lakini haikuwa nimekukosea...” Vanessa akamwambia hivyo! Bruno kwa sauti tulivu sana.

Ilikuwa kweli, kwamba yupo “Hapana dada, hakuna kitu!” Ind“iLaakiwniauamjeilainyza kkuuliwa beakaedwa yaa mkugkuluizawkambaaknudniaam! tu anayekuja kukuFaunrgalhiaa...ksaimasaihganainsia?na kama nimeKkiulkaokseiat,usikyoildikhuamwiarakyiapnygau!”

kabBisruankowakaazBidriuknuoli,a.ambaye alik“uNwyaamamza etatfualdihaakli,imweywae ni kmweanayuemkei,thiaakkunitaatzaatimzoakunbjwe,a kwa amkwijainoanuemae,mjikaanzednhaaurituyliaze mjoiyo uwlaek.oH.” akuamini kama kweli siku“Scahwa,cnhime ebkauaedleawyae...”aBlirkuunowa akaiseenmdaaakiujitaujipdai kguonnyagmoanzaa. kut“eYmaabnei aTuknwu?a!!!m” Higatuimuayaekneno hilo likamtoka Bruno kinywani mwake. mwenyewe kama zamani. “Tunu? Ndiyo nani?”

Hilo lilimpa furaha sana, “Ni habari ndefu sana dada’ngu, hapo akaona jinsi Vanessa siwezi kuzungumza kitu kwasasa, alivyokuwa na mapenzi lakini fahamu hakuna mapenzi ya ya kweli kwake. Si jambo jepesi hakika atokee mtu wa kukusaidia katika kiwango kile. Bruno alikuwa na furaha sana. nchi“hViia,"nakeassseam,”aBkirsuhanaokajkicaheitkaes.ha. "“NBaenei!t”ena?" nikauliza "“MAhmsmahnutenasjiaknauas!h”a si fulani"? akam“Ntajianjintaemngae?n”i wangu wa jana, sikut“aAkha skaucnhteekak,wlakainkiinlaikakjiiktuuta nikikenua. Vanessa, sasa ndiyo naamini

Maswali mengi yakanijia, lakini kwamba nakwenda kutembea sikutaka nimpe nafasi anione kama tneimneam.”uelewa. "“HUivniantiamktiuwwaakkouweansdikeulenayingi, kmuaanma hinuyiuhdivadyaokBwrauskneon,do"! akazidi nkuinmiteiashaamjiatsoaailiknwimazuanjigluimyzaike.o

mpSeinkuzki,uabamli ianiniakhwiyao myabuashawishi .... nak"uUpjuensidjaakunkduimyboukma akabnisaa," nikampa neno nikidhani litamtosha. nafanya yote haya kwa ajili

"Kweli mimi hunijui, nakaa nyuma yako!” yenu hapa kama nyumba ya tatu kuele“kNeaaslihleugketui lraukusianngialiaVbaanhaersisnai.", ahs"aOnktseawsanuana.”jua

mimi sitembei sana hum“uUnsikijirauldi idheuawra!”nakaa ndani tu."

"SNaafahruikuikhaeknundaeslteaailihzaakduitembea wkaamlaipToanindigkiaa, ilkaautmikeanifguerathi ilsaha hugoesnpi uitlea,"liakilaes,emiliaynoakkuuwchaekna,a msafarni dhihi akriijifnanzuyareityi ma pkaukvauantiaata.ka kuangushwa na kicho kicheko. Nje ya hospitali hiyo kulikuwa **** na bango kubwa lililoandikwa Dakika mbili au tatu hizi likasimama IPRO HOSPITAL, gari likaingia gari zuri jeusi karibu kabisa na nalaipokhwueyundadak,wakeanyiaegamtuaheugkeusho, laikkijaireinggeishhaan.a

viatu vyake virefu akaliMkimlabnilgiaonaukuaffuunngugaumklango kisha waeknaoynedwokea!.

S“iKkuamrifibkuirniaissaanan,aja!p”omnimlipoatja wa wasiwasi kuhusu mambo yangu ya humu wahudumu wale akasema kwa ndani... lugha ya Kiingereza.

Japokuwa nilikuwa free, lakini “Tunashukuru sana.” sikutaka siku moja Mzee Masawe kule Ulay“aNasiifkuieakteamnia.”nyumbani kwake nalet“aOwka!n”awake maarufu wa aina hii. NWilaiakmauaankzuaimkaulizmiafsuikautaya leo

mhaphauMdluimmanui yCuityl,enaiklaicyheekzaupwoaol na arakfiikki aStaiazdankikwipeangyaekubraurdai bnyaurmabani mapema, nilitamani kupika ugali usiku knwdeoligdounziialnizi!o” zBurunngouakwamawnaammbiaaua Vmanaezsusariamyabakyue valuiotniaek. aWnaakliupsihttauka sana. ofisi nyingi, baadaye wakaingia

“Hakuna mapenzi ya kweli, kivipi kwenye mlango mmoja wa Bruno?” kioo.

“Fahamu tu, kwamba hakuna

Macho yao yakakutana mapenzi ya kweli duniani!” Bruno na daktari mwenye asili ya akasema akianza kulia tena. Japan, akiwa ameketi kimya

“Kwani hayo mapenzi yana kitini. Alipowaona akaachia uhusiano wowote na hii hali uliyonayo staasba?a”samu. ““TKenaarkibwuanaisisliamnia !m”ia moja!”

aka“wKiavikpai?r”ibisha. ““SAiwheszai nkuteonsgaena ach,”owchote sasa hivi, switakkiakiutjikumiai.za zaidi ya hapa, nahitaji mud“aDwoa ktuap,uhmazwika znadidiiy, soamwaahgaenni i kwametaunkimuetkoukuadhTia, lnakzianni isaik,”u tyuukiloenmanha ukwdaumaujaaliwliayeywa Maluentgau, naiktaaksuesmimau.lia kisa kizima!”

““SOawka!. NSaasashuunakwuerzua ksuajnibau, swali langu?” nilijua ndiyo hawa...habari

za T“Ualniuzlaiznainai?n”i vDilea?k”tari yule “Kama kuna mtu anayekuja aliyejitambulisha kwa jina la kukuangalia na kukupa mahitaji yote Dk. Lives aliuliza akitabasamu. ya muhimu?!” “Tanzania ni kama

“Kifupi hakuna!” Bruno akajibu unavyotuona, tuna shida baada ya kujikaza sana. dokta,” Vanessa akajibu kwa

“Pole sana, kama hutajali, naomba unyonge. kuanzia sasa nianze kukuangalia, sijui “uHtanaipruahnuasuu?s”iMjaalci,hohuyanVaanessa ysaalibkauwbua yyaahkuruuwma smannaywoankgaeti kiasi ahkiczuhnogudmazdaamyaannegnou,hmayog.onjwa

waBkrounaonhaakkwujeibnud! a kutupa gonAgliobamki uakdiamwsiamngraeliafuVasnaenssaa.. Mm“Teasfahdahfiakli anahoomsbpaituanliiknuibaslaies,a, uhsaikpaataenBdriuynoosneahkeumomubapseakneae.” itakBadyomharkeujeibsuh!ea ndugu yako furGahaflyaamkaet!o”ne ya machozi

yakaa“Nnzaskhuumkimurinuikkautesnikaimaahchivoynoi !” mwa“kOe.kIk!aKwa macthuozlivnyiokoitnugchea kkawaeindyaekwsiamkiuja,nkaihlauykuitmutakniapsohati. Ktailyaakritiu, taunmaliae!sKhialaksuwaanlidaanlailaoulizwa jibu lake ni machozi! sehemu ya kufikia, kwahiyo Machozi! ondoa shaka. Huyu mgonjwa Machozi! mwache hapa, taratibu Machozi! nyingine zitaendelea. Vanessa akaogopa sana, Keshokutwa asubuhi asubuhi utakuja kuchukuliwa hotelini, kazi ikiwa imeshakamilika!” Dk. Lives akasema. ile nil“eSnawsaam.”aki niliowanunua tangu

juzi. “Ok! Sabina, mpeleke hoMtealrianniytianfgai mdhawaaliz,ohyankgiukiysahliraudi

temnankaamtikpaalitleiatuhkiuodlauumleaugneznui, rlaik.”ini hata y“uBleilmabsehaaalkiyaendicohkatnag!a”nya.

Nikahisi kama ndoto za mchana, Sabina akaongozana na hata Saad aliona kama nimeshtuka Vanessa hadi kwenye gari jambo, lakini kwa vile alikuwa ana kazi yalilkeulmilaeliwzaabliialomkoujajabanadaaloyaknuyitnogkinae

huakwunainjajlai. wa ndege. Wakaingia, daMkiskicahamnaomjarebfuataedna!yNei,lidhearneiva kamlifia kyualenaaliykekuuwjaanpyeumlebkaanihmoatrealihniii.

nHamoutoenlia hteaniakmubwelae yma busaoliwsaangnua. naMhwoesnpyietwaelik,ahmiavyaloivymonwifeanydiao asubuhi akanikenulia tena wa robo saa tu baadaye gari meno..."Unafika mpaka huku, za tangu lilikuwa linaingia kwenye geti asubuhi," alivyosema hivi nikaamini ni yeliylei.loandikwa HOTEL IPRO.

"NWdaiyko,ahsuhwuaknaaknuajaksaunoan." gozana paOmkonjiamhekaudoinaMhapaonkikeazoin. aVanessa naikkuasatlaimieb, umliiesnhawelaekkeaahmoma em," staesjaa awkaaseomalhiyuekufikakaionyaesmhagaonnajhwaamuwyake

khusoiksiplizitaanliinnaic.hAomkajibpue.wa chumba kiz"uNraimniamihpuiadiulikmuwaaznoitoen.doke sasa hivi," kabla sijamaliza akadakia. ***

"Twende basi na gari yangu ile “Room no. 207 ghorofa pale," akaonyesha sehemu iliyopaki ya nane!” Ndivyo Vanessa gari nyekundu tofauti na ile niliyoiona

aasulbivuyhoi. sema mara baada ya kuNpioliktaeka ksuimkatuaai,lSiyaaodkaukwadaakia. chu"Umnabbaanhiatki wliftaikheiy,oi,lbiyasoiittuatakonwaana kmeshuod,"asikmuwreafnua.jinsi, nikafuatana na yule d“aNdadniyikoaingiima kewpeingyae ghaaripyoake, bahati nzuri hakukuwa na mtu.

kutoka Mapokezi, naitwa

Sasa nikapata muda wa Martinah, habari za asubuhi?” kuuthaminisha uzuri wake, hakika

“Salama, naomba alikuwa na mwili hasa wa kike, urefu unleinkaujsinasiidaileiv!y”ojaza miguu na kiuno kilich“oOkakti!kaNaillisitpaehnilidhaskauaijtuwae mzuri nua tnailpizeidni dkuaatmuinkiukaunwda awleineyne ifendiha wkaanmafaaidki mifjuinni ghuapaa.k.. inywa chako

kwHaulyeuob?in”ti akaanza visa mlemle kwenye gari na nilijua kuna kitu akashindwa kuelewa ni kwanini kila

“Mh! Mbona leo anapomwambia kitu lazima alie! mmenipigia mapema sana? Akilini mwake kukajengeka kwamba Ni saa moja kasoro za asubuhi lazima alikuwa na matatizo makubwa sasa, bado nimelala. Sijajua sana. bado.”

Ni kweli siku zote alikuwa mtu wa kusaid“iNa awfaatuh,ammoyuo, wlaakienuiliskauawa wa hu3r:u0m0austaanka,uhjakukpuecnhdua kumliwoanna a mwtuaahkuiwdaukmatuikawhalhi yoassphiitdaalinnai muatkaatimzouhoalnaefumamgwoancjhwe,akwamaako!” anawe“zOa ku! mSasasiadina iamlifaenkyuaehlievwyoa. ,

kuKhwuaskuijakniafuhnugyu alikyeinlaylawhao,i kintainadnadnai,laikeinoinemkaanzaiwkuakofrsaesfahranjaa kambiasay,aaikiyoanekkuanka akunkgaata!”tamaa ya maish“aUktaabpisea.nAdkaiokneakwanaahkauapuoteza hamaujayanki?u”ishi. Al“iyMepaojtaenzai!d”ira! Am“Rboaybeohasvauatiijkawyao,chvoitcahkotue!wa Hatamaniki kwa lolote! chumbani mwako.” Mlemavu! “Nitashukuru sana.” Moyo wake ulikuwa na zaidi ya Kama alivyoahidiwa ndivyo huruma, alishawishika kwa kiasi ilivyokuwa, robo saa baadaye kikubwa sana kumsaidia, alishindwa mhudumu alifika chumbani kuelewa ni kwanini alijikuta akihisi mwake na kumpelekea hali hiyo, lakini moyo wake ulishaamua kifungua kinywa. Tayari na alikuwa tayari kumsaidia kwa alikuwa ameshaoga, hivyo namna yoyote na kwa gharama yoyote.

ali“iTnugliiaaBmruenzoa, lnaziimna ukjuikaunbazlai kula. kwanzSaajains3i:u0l0ivyzoa. Naasjuba unhai mawazo maelnigpiisgainwaalaskimni un, agtakriwla kujitahidi uyhaosnpdoitea, lkiwnainliilhiakyuawtakaulsiamideiaskhiatufi. ka.

Ak“Nataohkisai unavkyowuemniad,anakownaenye unliafvtyi,otaekseakian.gNiajunaa...nkaufashhaumkua hadi utcahkuinwia. Anakmaianugmiiavukmwenngyiesagnarkiwnaa wkakuaptiemlemkowjaa. Nhaohsipsiiutanlaivnyio.ungua na mo*t*o*, lakini hayo yote ni sehemu ya maish“aK. ila kitu kimeshakamilika, kil“iKcuhmobuakkaimkawtaatsizaoshaaynaikimbiwi Brmunaoz,omeaztiattiuzo. Nyaintaakkaubirluiwhau. su Yanatatuliwa. Hayakimbiwi. Kwanza uende naye hotelini, lakini huwezi kuyakimbia. Utakimbia mpaka kila siku asubuhi atafuatwa wapi? Utajificha wapi? Utalia mpaka na kuletwa hapa kwa ajili ya lini? Nyamaza tafadhali...” sauti ya mazoezi yatakayomchukua wiki Vanessa ilikuwa ya kusihi kuliko moja, kabla ya kuwaruhusu kawaida. mrudi Tanzania!” Dk. Lives alimwambia Vanessa muda Itaendelea Jumatano ijayo. mfupi baada ya kuingia ofisini kwake.

Mbele yake alikuwa ameketi Bruno akiwa hana gongo antaeknita!fuFtaukrwaahnagua.liyokuwa nayo

ikaHmatufakuntyemabaesahminojdawkweakmuodjah, mibairtai nyminagicahliosizmi aymaaksee.hBemr unkounauknuaa vnitzua, viknguinlieah. avikuwa na maana, mara maua na wak“UatismiliweinBgrinuenaolit,uhmoianmgeurda tu kutafakari jinsi ya kunibadilisha tabia. sana...nyamaza tafadhali!”

Angejua wala asingetumia nguvu, Vanessa akajitahidi kumtuliza. uvumilivu wa aina hiyo na mie sikuwa

“Siamini Vanessa, siamini nao hata kidogo, moyo wangu tayari ulkisahbaziasmaakmamzimaanmizikmwa,eklaima bunduki bansimiliseupboirinkau!f”yatuliwa tu.

Al“ilNipitma geesthi la kuianmgilbiaikawuestuij, ali, sikuilmaukuliitzua lkakininai wmwezeenykeawneaa,litjualia amBernuisnhotu!a”.

"NBarkupnitoishaakkawneynaumlaakiznai ,usijali, twende baharini japo dakika mbili

Vanessa akamgeukia dokta na tukapigwe na hewa original," akasema kumwambia: huku akiniangalia na kuzidi kuliacha furaha, haamini kama geti le“tuA.na anNgieliwoneazkabkisuatneimebleetawateknuja.” kumal“izNiaikkaaziwndaoidgoas,alnaaz,itmena awe niknaytoikimauhdualniahkiuyiota,mlankiiknuiifmansyiajali!” hata k“aTmuanasaisnhgeunkileutrauhuskaun, saikDuwoakta, mnwandahmaunmi esmiswi osgaasamitew, peianrdoeh.o” yangu“hSaainwaah,atpaorloebosayanuavuBmruilinvuo .... ” nikakubali kukaa pembeni yake juu ya “Ahsante dokta.” kimkeka, alichokitoa kwenye gari na Bruno na Vanessa wakatoka, kukitandika kwenye mchanga. Bruno akitembea mwenyewe,

Chupa za kilevi alizotoa na kuziweka peimngbeanwi yaetbuazdotoe zailkiikwuawnaaugeni nao, inagkawicahneacjuhaekmameaan, ilkaikziinnywi a nkwga lau puaplaikkuitwakacnhoatomkegauhuapwa haukyeu dwaada hatubanduka bandia. getini kwangu...

"AIslainktuewkwaasoifkauhiim, kpwyanagkuwnia suprise," nikamwambia kisha nikakubali Bruno. lile funda la kinywaji aliloniwekea kunywa yote.

ITAENDELEA...

Ikanisisimua mwili na kuondoa wogaJwe,a nkaiwnaiidkaintiakatsookgeeaak?ariUbusiykakoese kabisa, nadwhainki inaijyaeyeoa.kKanaisrhiabnugaakwa kwa ujamsirai oulne wi ayhaakraoka0...7. 18-400146. Itaendelea

Newspapers in Swahili

Newspapers from Tanzania

© PressReader. All rights reserved.