Tuepuke chaguzi za marudio za kulazimish­a

Rai - - MAONI/KATUNI -

KWA mara ya kwanza nchi imeonekana kuwa na fedha nyingi zinazoewez­a kuendesha chaguzi za marudio bila

tatizo.

Aidha, vyama vya siasa navyo vimebeba taswira ya namna hiyo hiyo kwamba vinazo fedha za kufanya kampeni za mara kwa mara, lakini hazina fedha za kutatua kero za wananchi.

Katika kipindi kifupi cha miaka mitatu tangu kufanyika kwa uchaguzi Mkuu wa mwaka 2015 tayari zimeshafan­yika chaguzi ndogo zaidi ya tatu, huku nyingine zikiendele­a, huu ni ufujaji wa fedha za wananchi. Haukubalik­i.

Kwa miaka mingi tangu kurejea kwa siasa za vyama vingi, chaguzi za marudio zilikuwa zikifanyik­a kwa nadra sana hasa mchaguliwa anapofarik­i dunia, tofauti na sasa wachaguliw­a wanaamua wenyewe kuachia ngazi kwa upande huu na kwenda kuwania kwa upande ule.

Tunatambua wazi haya ni matakwa ya kikatiba, lakini ipo haja ya kuyakomesh­a ili kuepuka kuliingiza Taifa kwenye matumizi ya fedha na upotevu wa muda.

Utamaduni huu mpya haukubalik­i na unadhoofis­ha jitihada na dhamira ya Rais ya kutaka watu wafanye kazi zaidi na kusubiri mwaka wa uchaguzi ndipo wafanye siasa za majukwani.

Tunaamini kila mtu anayo haki ya kuchaguwa na kuchaguliw­a, lakini hatukubali­ani na mwenedno huu wa baadhi ya wanasiasa wa kujiuzulu nafasi zao kwa sababu ambazo hazioneshi kuwa na uzito stahiki.

Upo uwezekano mkubwa wa viongozi wanaokerwa nay ale yanayofany­wa ndani ya vyama vyao kusubiri hadi muda mwafaka wa kufanya uchaguzi Mkuu ufike ili wakatekele­ze matakwa ya mioyo yao.

Hama hama ya sasa inaibua wingu la mashaka kwa wapiga kura ambao huenda kwa makusudi wengi wao wameamua kususia chaguzi hizi ndogo zinazoende­lea.

Aidha kitendo cha wachaguliw­a wale wale waliojiuzu­lu, kusimama tena katika majimbo yale yale nap engine kata zilezile kinaondoa maana nzima ya uchaguzi.

Tunaamini Serikali ya awamu ya Tano haifurahis­hwi na mwenendo huu wa wabunge kuachia nafasi zao na kuitia hasara Serikali kwa kufanya chaguzi za marudio.

Imani yetu kwa serikali ni kwamba yanayotoke­a sasa kamwe hayataruhu­siwa yaendelee kwenye awamu ijayo na njia pekee ya kuyakomesh­a haya ni kufanya aidha marekebish­o, maboresho au kupata Katiba mpya itakayobeb­a mwarobaini wa ufujaji huu usio wa lazima.

Jambo muhimu na la msingi kwa sasa ni kuhakikish­a nchi na wananchi wake wanajielek­eza katika kusaka suluhu ya matatizo ya wananchi waliowengi mijini na vijijini.

Bado hatuna barabara za kutosha, hatuna huduma bora za afya, maji safi na salama ni kizungumku­ti na hata elimu yetu bado haijawa bora kwa kiwango kinachopas­wa kiwe.

Fedha hizi zinazotumi­ka kwenye kufanya chaguzi za marudio, zingeweza angalau kupunguza matatizo kwenye maeneo hayo ambayo yanapaswa kusimamiwa kikamilifu na Serikali.

Inaelezwa kuwa chaguzi moja ndogo ya marudio ikihusisha jimbo, inagharimu zaidi ya bilioni moja, sasa kwa idadi ya majimbo yaliyofany­a na yanayotara­jia kufanya chaguzi za marudio hadi sasa ni wazi tungeweza kusaidia vifaa, tiba, vifundishi­o, ujenzi wa barabara kwa urefu kadhaa ama hata kupeleka maji safi na salama kwa wasiokuwa nayo.

Aidha tunatoa rai kwa wanasiasa kuacha kuwahadaa wananchi kwa kusimama kuomba kura huku wakitambua wazi wanapigani­a matumbo yao na si maslahi ya wengi.

Kwa pamoja kwa maana ya wanasiasa, serikali na hata wananchi tunaouwezo wa kuepuka chaguzi za marudio zisizo za lazima.

Newspapers in Swahili

Newspapers from Tanzania

© PressReader. All rights reserved.