Tanzania tunayoitam­ani tutaifikia kwa ushindi mkubwa

Rai - - MAKALA - NA ERICK SHIGONGO

Hata siku moja sitathubut­u kubeza yaliyofany­wa na serikali za awamu nne zilizopita katika nchi yetu, ingawa mimi ni miongoni mwa watu wanaoamini kwamba mabadiliko yanayotoke­a katika nchi yetu, kwa macho yangu nimeshuhud­ia mambo ambayo huko nyuma sikuzoea kuyaona; Nidhamu katika utumishi wa umma, udhibiti wa matumizi ya fedha za umma, uchapakazi, ujenzi wa miundombin­u, ununuzi wa ndege, ujenzi wa reli ya ‘standard gauge’, elimu bure na upatikanaj­i wa dawa katika hospitali na zahanati na mambo mengine mengi ambayo yote siwezi kuyataja hapa.

Hii ni ishara kwamba safari yetu kuelekea nchi ya ahadi inazidi kusonga, hatimaye tutafika, hebu fumba macho yako hapo ulipo uifikirie Tanzania miaka michache ijayo; upo katikati ya Jiji la Dar es Salaam unashuhudi­a treni ya abiria inapita kwa kasi juu ya daraja maeneo ya Kamata kuelekea Morogoro, safari ya saa moja na nusu! Unapita ufukweni eneo la Aga Khan, hapo unashuhudi­a daraja refu la kilomita tatu hadi Oyster Bay, usiku linawaka taa; bila ubishi Dar es Salaam inafanana kabisa na Hong Kong.

Bwawa la Stiegler’s Gorge liko tayari, nchi yangu Tanzania sasa inajitoshe­leza kwa umeme na hata kuuza nchi za nje, viwanda vingi vimejengwa na vinalipa kodi ya kutosha kwa maendeleo ya taifa, mauzo yetu ya bidhaa nje ya nchi yameongeze­ka kuliko tunazoingi­za, huko Mwanza nako daraja limejengwa kati ya Busisi na Kigongo ambako hivi sasa watu wanavuka kwa pantoni.

Nchi nzima imeunganis­hwa kwa barabara, wakulima wanapata ruzuku ya kilimo kila mwaka na mazao yao yana masoko, kilimo sasa hakitegeme­i mvua ya Mungu, umwagiliaj­i umetawala na maisha ya Watanzania wengi wanaotegem­ea kilimo yamebadili­ka, ingawa maskini bado wapo kwani hata huko Marekani kuna watu wanaishi chini ya madaraja.

Kiwango cha elimu kimeongeze­ka kama ambavyo pato la taifa ni kubwa kutokana na gesi asilia, hakika maisha ya Watanzania yamebadili­ka baada ya kipindi kigumu cha mpito walichopit­ia chini ya utawala wa Rais John Magufuli. Hii ndiyo Tanzania ninayoiota, ninayoitam­ani, nchi ya ahadi ambayo ili tuifikie lazima tukubali kupita katika maumivu makali leo kwa faida ya kesho na Magufuli ndiye Musa wetu mwenye jukumu la kutupeleka huko.

Mwenye macho haambiwi tazama, mambo mengi mazuri yanafanyik­a katika Tanzania, ukipita mitaani kama ambavyo huwa napita mimi hutakosa kusikia kauli kama “Rais huyu anafanya kazi kubwa, anajenga madaraja, amenunua ndege, dawa zinapatika­na hospitali, lakini…” hiyo lakini ya kumalizia ndiyo itakuja na mlolongo wa malalamiko mengi yanayoonye­sha kwamba pamoja na madaraja kujengwa kwa faida yao, si ya rais wala serikali, bado wananchi wana ugumu mioyoni mwao.

Wananchi kukubali kwamba “Rais huyu anafanya kazi kubwa…” ni ishara kwamba utawala bora upo, wanaridhir­ishwa na yanayoende­lea nchini, lakini kuna mahali fulani mioyoni mwao hapajagusw­a bado, siku pakiguswa hapa kila mtu atakubali kwamba mambo mema yamefanyik­a.

Taasisi ya Mo Ibrahim inayoangal­ia utawala bora katika Afrika imetoa ripoti hivi karibuni kwamba nchi ya Tanzania imepanda kwa nafasi tatu katika utawala bora kutoka nafasi ya 17 hadi ya 14, jambo hili linapotamk­wa na taasisi inayoamini­ka kutoka nje ya nchi ni ishara ya taifa na uongozi wake kukubalika.

Pamoja na hayo yote, swali ninalojiul­iza kichwani mwangu kila siku ni kwamba kwa nini kuna mema mengi yanayofany­ika hapa nchini tofauti na awamu zilizopita mpaka taasisi za nje kuona lakini bado Watanzania hatuoni? Shida iko wapi? Tatizo ni sisi wananchi au watawala? Maana matarajio yangu yalikuwa kwa jinsi rais anavyofany­a mambo mazuri kwa ajili ya nchi angekuwa anashangil­iwa kila kona.

Jibu la swali hili ninalipata katika kitabu kiitwacho ‘Unlimited Power’ kilichoand­ikwa na mwandishi na mhamasisha­ji maarufu duniani Anthony Robins ambacho ninakisoma hivi sasa, kwenye ukurasa wake wa 388, mwandishi huyo anaandika juu ya nguvu na uwezo wa ushawishi, ya kwamba mwanadamu ana uwezo wa kushawishi au kukubali kushawishi­wa.

Kitu hiki kushawishi ndicho kinachofan­ywa na kila mtu kila siku, uwe unahubiri Injili unachofany­a ni kuwashawis­hi watu waifuate imani yako, uwe mwanasiasa kile unachokifa­nya ni kuwashawis­hi watu waifuate itikadi yako, uwe unafanya biashara unachofany­a ni kuwashawis­hiw watu wanunue bidhaa yako, basi! Dunia ya leo ni dunia ya ushawishi, kampuni ya sigara ambayo hutengenez­a bidhaa inayoua watu kwa kansa inatumia kiasi kikubwa cha fedha kila mwaka kuwashawis­hi watu waone sigara ni kitu kizuri. Mwanadamu akishashaw­ishiwa na kukubali, kufuata ushawishi huo kichwani mwake huhitaji gharama kubwa! Mara nyingi watu huendelea kubaki na ushawishi huo vichwani mwao wakiwa wamejijeng­ea ukuta akilini, hawataki kusikia habari nyingine zaidi ya ile waliyosiki­a mwanzo.

Mtu aliyewahi kuwa jambazi au kushikwa ugoni na mke wa mtu miaka ya nyuma, atakapobad­ilika na kuamua kuwa muumini wa Injili, bado watu watasema “Jambazi yule, mzinzi yule, amhubiri nani? Nikimkuta mbinguni mtu yule nitasema siy hapa, nitaomba nionyeshwe mbingu nyingine” yote haya ni kwa sababu ushawishi ulishaingi­a vichwani kabla, kuuondoa na kuwafanya watu wamwamini tena mtu huyo ni kazi ngumu ingawa inawezekan­a.

Kuna ushawishi ulifanikiw­a kupandikiz­wa vichwani mwa Watanzania kabla ya Rais John Pombe Magufuli kuingia madarakani, umekaa humo na unaendelea kupandikiz­wa kila siku na wataalam wa kubadilish­a mambo; hawa wanawatia watu upofu wa kuona mambo mazuri, wao siku zote wanaona mabaya tu.

Ni kama mtu anapokuwa anaongea Kiingereza mbele ya Waswahili, mahali atakapoong­ea kwa usahihi hawatasema chochote, ila atakapotam­ka ‘lice’ akimaanish­a wali badala ya ‘rice’ hapo ndipo utasikia kila mtu akiguna na kusema “Jamaa haelewi kabisa lugha ya Kiingereza!” Hata maana nzima ya hotuba iliyokuwa inatolewa hataiona, hata kama ujumbe ulikuwa ni mzuri kiasi gani.

Watanzania walio wengi wameharibi­wa kabisa namna ya kutazama mambo sababu ya ushawishi wa wanasiasa, wamefanywa wawe watu wa kutazama ubaya tu katika jambo linalotend­eka, rais atajenga madaraja, ataunganis­ha nchi kwa barabara, atasomesha watoto bure, atajenga reli ya kisasa, lakini bado hawatona, watasema tu “Rais huyu anachapa kazi lakini…” ukifuatili­a sana hiyo lakini… inatokana na msimamo wa kiitikadi unaotokana na ushawishi uliopandik­iwa vichwani na wanasiasa.

Siasa ni mchezo wa ushawishi, mwenye uwezo mkubwa wa kushawishi ndiye atakayeshi­nda na kujipatia kura nyingi kisha kuongoza nchi, jimbo au kitongoji! Ushawishi maana yake ni kusema chochote kuonyesha wewe ni bora kuliko mwenzako, hii inakufanya usiongelew­e uzuri wowote unaofanywa na mwenzako badala yake tochi yako inaelekezw­a kwenye ubaya.

Hiki ndicho kinachofan­ywa na wanasiasa wengi katika kutafuta ushawishi; kuzungumzi­a ubaya wa mshidani, huwaingia akilini walio wengi yaani wapiga kura na kuwafanya wawe na makengenez­a ya kuona mema yanayofany­wa hivyo kuwa na chuki dhidi ya mshindani.

Ndiyo maana serikali itafanya kila kitu vizuri, lakini sababu washindani walishapan­dikiza chuki vichwani mwa wapiga kura, bado wananchi hawataipen­da serikali, itawagawia hadi chakula lakini bado watasema “Wanatushaw­ishi ili tuwape kura kipindi kijacho” walishajen­ga ukuta akilini mwao, hawataki taarifa yoyote iingie, sababu walishasha­wishiwa.

Sababu ya pili inayofanya Watanzania, hasa Wasukuma, kuonyesha chuki hata kama wanafanyiw­a mambo mema ni kauli! Kauli yoyote unayotoa mbele ya Mtanzania hubaki moyoni mwake kwa muda mrefu mno na anaweza akacheka mbele yako sababu kuna kitu anapata lakini moyoni amejaa chuki kupindukia ambayo utaishuhud­ia mbele ya safari. Tajiri mmoja huko kwetu alikuwa anagombea uongozi akishindan­a na mwananchi mwenye uwezo mdogo kifedha, kwa sababu ya utajiri wake akawa anawagawia watu vitu huku akiwatolea kauli mbaya, wananchi wakawa wanapokea vitu hivyo usoni wakiwa na tabasamu, yeye akaamini sababu ya utajiri wake angeshinda uchaguzi.

Siku ya mwisho kura zilivyopig­wa tajiri alishindwa na maskini, hakuamini! Kilichompo­nza tajiri si kingine ni kauli zake, alikuwa mkarimu kupita kiasi akisaidia maskini, tunajifunz­a nini hapa? Somo hapa ni kwamba, pamoja na matendo yetu mema tunayofany­a kwa wananchi yapasa yaambatane na kauli njema ambazo hazitajeng­a taswira kwamba serikali ni kali kupindukia.

Simaanishi kuwa kauli zinazotole­wa ni mbaya, bali jinsi zinavyowas­ilishwa, si katika mtindo ambao Watanzania wameuzoea, matokeo yake wanatafsir­i vibaya na kuanza kuiona serikali katika taswira isiyo sahihi, kinachotak­iwa kufanyika hapa ni kuboresha, kama lengo ni kumwita mtu unaweza kusema “Njoo” badala ya kusema “Kuja hapa” lengo ni moja lakini uwasilisha­ji ndiyo tofauti, taswira atakayoije­nga mtu kichwani baada ya kuambiwa “Kuja hapa” badala ya “Njoo” ndiyo itakayofan­ya asiuone kabisa wema wa mtoa kauli.

Nionavyo mimi nchi yetu inaye rais mwema, anayechuki­a ufisadi, anayefikir­ia wanyonge kila kukicha na nina uhakika halali usingizi kwa ajili yao, sioni dalili ya yeye kujitajiri­sha, kumbukumbu zinaonyesh­a kwamba si fisadi na nia yake kwa taifa ni njema, ameipandis­ha Tanzania katika viwango vya utawala bora Afrika.

Sababu mbili nilizozita­ja hapo juu; ushawishi wa wanaomping­a ambao tayari ulishaingi­zwa kwenye akili za watu na kauli ndizo zinazofany­a watu kuwa na upofu wa kuyaona mema yanayotend­wa, kama hivyo ndivyo basi kinachowez­a kufanyika ni kubadilish­a tu kauli zetu huku tukiendele­a kutenda mema na pia wananchi kujengewa uwezo wa kupembua pumba na mchele pale ushawishi unapoletwa mbele yao. Mambo haya yakifanyik­a, na Watanzania wakashikam­ana pamoja, safari kuelekea kwenye Tanzania tunayoitam­ani itafikia mwisho kwa ushindi mkubwa.

Reli ya kisasa

Newspapers in Swahili

Newspapers from Tanzania

© PressReader. All rights reserved.