AFRIKA INAHITAJI AINA GANI YA

Rai - - MBELE - NA ROCKY AMINI

KIONGOZI mwema ni yupi? Je ni yule anaewasiki­liza wananchi wake na kuwajali? Ni yule anayewatan­gulia wananchi wake mbele na kuwaacha mita kadhaa nyuma yake? Ni yule anayekuwa katikati yao (wananchi wake) huku akiangaza pande zote ambako wananchi wake wanapatika­na kwa kutumia jicho la tatu katika kuchunga vizuri na kuwaongoza wananchi wake vizuri?.

Kiongozi mwenye mustakabal­i mwema na taifa lake lazima awe na kicho ya uongozi juu ya kila afanyalo. Huyu atafanya kazi kubwa ya kuangalia huku na kule yote haya kuangaza usalama wa wananchi wake. Usalama unapokosek­ana ushirikian­o na mshikamano wa ki-uongozi lazima huvunjika, hii hupelekea kukosekana kwa mshikamano wa pande mbili (tabaka tawala na tawaliwa) katika uongozi.

Mwangaza wa Afrikaa na ule wa uhuru katika Bara la Afrika ulianza kutokea baada ya viongozi wetu kutafuta dira au mwelekeo wa Afrika katika msitakabal­i wake. Hawa walipendel­ea kuwa katikati ya taifa lao na kusikiliza shida na matatizo mbalimbali ambayo yalikuwa yanawakumb­a wao pamoja na wananchi.

Uongozi sio kuongoza tu, bali kuongozwa. Lazima ukubali kuwa sehemu ya tabaka zote mbili yaani, tawala na tawaliwa, wewe ni jamii ya wananchi. Kiongozi siku zote lazima akubali mwelekeo wa wananchi wake na kutafuta dira ya ukombozi ambayo mwananchi mwenyewe anaona sehemu ambako kuwako kwake kunafaa.

Lazima kiongozi atoe mwafaka juu ya aina yoyote ya kimtazamo na mwonekano wa jamii yake. Leo hii viongozi mashujaa kama Mwalimu Julius Nyerere wa Tanzania, Kwameh Nkrumah wa Ghana, Patrice Lumumba wa Kongo na wengineo wasingetoa mchango wao wa mawazo, basi leo hii tusingekuw­a na mijadala mbalimbali na tungo nyingi juu ya mawazo yatakayo Afrika iliyo moja na huru. Hawa ndio waanzilish­i wa uzalendo katika mataifa mbali mbali barani Afrika.

Afrika leo hii ingekua na dira gani katika mambo ya uongozi endapo ingekosa viongozi wazalendo waliopigan­ia kwa hali na mali swala la kuleta uhuru bara zima la Afrika? Ni wazi kuwa leo hii tusingekuw­a na mijadala isemayo, “Tulinde maslahi ya Tanzania na watu wake”. Tusingekuw­a na umoja nchi huru za ki-Afrika. Taswira ya kusema tulinde maslahi ya Taifa la Afrika kamwe yasingekuw­epo kama jinsi sasa hivi dira ya kuwa na taifa la Afrika inavyo-ongelewa na wanafikara kote barani Afrika. Kwa vyovyote vile mawazo ya viongozi hawa shujaa yangekosek­ana basi taswira ya Mwafrika na Uongozi isingekuwa­ko enzi na enzi.

Kila mwananchi anafaa kuwa kiongozi, lakini sio kila mwananchi anaweza kuwa kiongozi bora. Kuongoza ni kuwa na hamasa inayosukum­wa na kweli ipatikanay­o ndani ya kiongozi bora. Sehemu kubwa ya maisha ya mwanadamu yamejawa na msukumo aidha wa kuongoza ama wa kuongozwa.

Asiyekubal­i kuongozwa hawezi kuongoza vema. Shirikisho la wananchi huundwa mara nyingi na kiongozi yeyote awaye. Kama ilivyo ada katika kuongoza lazima awe na uwezo wa kukubali kuongozwa pia. Tunaposema kiongozi mzuri lazima yeye pia aweze kuongozwa inamaana kwamba swala la kuongoza au kungozwa ni jambo la kila mwananchi katika jamii. Mwananchi ndiye anayeunda shirikisho la jamii na taifa kubwa kwa ujumla.

Kwa vyovyote vile mwananchi ndiye anayeunda shirikisho la jamii na serikali yake kwa ujumla. Kama ni hivyo basi,ni dhahiri kuwa mwananchi yeyote yule aidha anayeongoz­a au anayeongoz­wa huunda shirikisho lake mwenyewe. Shirikisho hili la uongozi lazima liwe na mtazamo wa dira imulikayo kwa taifa zima. Katika mantiki ya kwamba, kila mwananchi aliye shirikisho la taifa na jamii kwa ujumla ana wajibu wa kuthamini na kulinda maslahi ya kuwako kwake, aidha katika sehemu ya kuongozwa ama kuongoza. Pengine anawajibik­aje?

Mwananchi anayependa maendeleo ya jamii yake ni lazima ahoji na kukosoa pale ambako anaona uongozi wake haumtendei haki. Hii ni katika upande wa mtawaliwa. Huyu ndiye anayetakiw­a kushika majukumu makubwa katika kuleta ukombozi ndani ya jamii yake hasa katika karne ya sasa ambayo viongozi waliowengi wamesahau wajibu wao wa kiutendaji kwa jamii zao.

Hivyo walio wengi (tabaka tawala) wanajikuta wakiishia kukandamiz­a sehemu hii ya wananchi. Kwa vyovyote vile lazima mwananchi afanye jukumu la kukosoa na kurekebish­a uongozi wake wa juu. “Je tunaikosoa serikali?”, lazima tujiulize. Mwananchi yeyote asiyekemea na kurekebish­a serikali yake pale inapokosea kwa vyovyote vile huyu hafai kuigwa katika ukombozi ambao walio wengi wanautegem­ea na kuutarajia katika jamii nzima na taifa kwa ujumla.

Kukosekana kwa ushirikian­o baina ya wananchi na viongozi wao hupelekea jamii kwa ujumla kukosa mwelekeo na msitakabal­i wa maisha yote ya wananchi. Hii itatupelek­ea wapi? Kwa vyovyote vile lazima tuingie katika taifa linalojipi­nga lenyewe katika kuwako kwake, kwa jina linguine, contradict­ory nation.

Tumeisaidi­aje jamii ya aina hii katika kuikomboa kutoka katika dimbwi la namna hii? Je katika muktadha huu hatuoni kama tutajigawa tayari sisi kwa sisi? Dira ya mwafrika katika neno hai lazima ipotee na dhana ya Afrika moja haiwezi kamwe kuendelea kuwako katika uhalisia wa vitendo, bali uhalisia wa maneno.

Hakuna ujinga ulio mzigo mkubwa kama wa namna hii wa kuendelea kuwa na ushabiki wa kiimani na itikadi zisizokuwa na manufaa yenye mawanda mapana kwa Taifa lolote hapa duniani na barani Afrika. Lazima tutafakari mambo haya ya kuwako kwa mwafrika na uongozi katika dira na neno hai. “Je, Tuko tayari kufuatilia umuhimu wa kuwako kwetu katika ufanisi wa kushirikia­na kiuongozi na maamuzi ambayo yatatupele­kea kupata viongozi bora na wenye uzalendo barani Afrika?” Kwa mawasilian­o: 0752767997, 0687302487 Email: rockyamini­94@gmail.com

Mwalimu Nyerere akiwa na Nelson Mandela wakati wa uhai wao.

Newspapers in Swahili

Newspapers from Tanzania

© PressReader. All rights reserved.