3 จังหวัดชายแดนภาค­ใต้ ถูก นายทุนนำ้ามัน ก่อความวุ่นวาย อันดามัน” สนับสนุนกลุ่มโจรใต้ ระดับบิ๊ก ได้รายชื่อมาหมดแล้ว เอาผิดข้าราชการ เด้งกันระนาว ยาเสพติด เข้าไปเกี่ยวข้อง

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ได้รับก�รยืนยันว่�

...ให้ ธ สีต่�ง ๆ เข้�ไปเกี่ยวข้อง

...ขึ้น

สหกรุ๊ปแฟร์ บุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา บุญชัย โชควัฒนา และ บุญเกียรติ โชควัฒนา เป็น ประธานเปิดงาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่18 แสดงสินค้าและนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทเครือสหพัฒน์ โดยมี ณรงค์-บุญปกรณ์ โชควัฒนา ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ร่วมงาน ที่ศูนย์ฯ สิริกิต์ิ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.