นิตยสารไซแอน­ซ์ อิลลัสเตรเต็ด

Daily News Thailand - - เรื่องเล่าจากต่างแดน -

ในนำ้าลึกแม่สิงโตทะเลต้องคอยระวังตัว จากฉลามขาว­ยักษ์ที่ออกลาดตระเ­วน โดยเฉพาะ ในฤดูออกลูก สิงโตทะเลจะมีภัยที่สุดเมื่อขึ้น สู่ผิวนำ้า เพราะฉลามข­าวยักษ์จะใช้การพุ่งมาจาก ด้านล่าง แต่สิงโตทะเลก็มีเทคนิคอันน่าทึ่ง เวลา ที่พวกมันขึ้นมาที่ผิวนำ้าตาข้างหนึ่งจะมองลงไป­ใน นำ้าเพื่อระวังตัว ถ้าเห็นฉลามพวกมันสามารถว่าย ตามหลังฉลามได้ และถ้าแม่ตัวไหนเชี่ยวชาญ กลยุทธ์ท้าตายนี้ มันก็จะเลี่ยงไม่ถูกกินได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.