ดูคาติ มอนสเตอร์ 1200/1200เอส ยกระดับอัพพลัง

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต-ช่องทางทำากิน นสพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ‘คน -

โหมดทัวริ่ง สา� หรับการเดินทางไกล โดย ระบบจะสั่งเพิ่มกา� ลงั ขึ้นแต่ระบบช่วงล่าง จะปรับไม่ให้แข็งมาก ส่วนใครที่อยาก เล่นของแรง ก็ต้องเลือกโหมด สปอร์ต ซึ่งระบบช่วงล่างจะ ถูกปรับแข็งขึ้นเยอะจน ขับยาก

ระบบกันสะเทือน ของทั้ง 2 รุ่นก็เป็นอีก จุดที่มีความแตกต่าง กัน โดยมอนสเตอ­ร์ ในรุ่น 1200เอส จะท�าให้สามารถปรับความ แข็งหรืออ่อนเพื่อให้เหมาะกับน้า� หนักและสภาพ การขับขี่ได้ละเอียดกว่า ระบบเบรกใน­รุ่น 1200 ใช้ ดิสก์เบรกหน้าขนาด

320 มม. แม่ปั๊ม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.