ยาหอมแผนศก.คสช.สุดเจง

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์

(บาท/น � า้ หนักบาท)

(เหรียญ/เอานซ์)

(เหรียญ/เอานซ์) เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล

(ไม่รวมค่ากา� เหน็จ) 48.75 38.28 40.73 35.78 29.85

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.