ประชุม ครม.สัญจร

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า1 -

ในวันที่ 13 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำาหนดประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2558 ที่สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นพ.ยงยุทธ

มัยลาภ โฆษกประจำา­สำานักนายกรัฐมนตรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.