ป๋าชื่น

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี ในแดนผู้สูงอายุ “อภิ รุจ” เครียด ร่างกายป่วยหลายโรค สั่งเฝ้าดูแล ใกล้ชิด “บิ๊กกิ๊ก” อาการป่วยดีขึ้น มีญาติเข้า เยี่ยมต่อเนื่อง ป๋าชื่น-บุญญธรรม บุญเทพ ประทาน คอตกเข้าเรือนจำาพิเศษกรุงเทพฯ ศาล ไม่ให้ประกันตัวในคดีหมิ่นเบื้องสูง แอบอ้าง ซื้อที่ดินนิคมสร้างตนเองลำา­ตะคอง จ.นคร ราชสีมา สร้างวังถวายฯเบื้องสูง แสวงหา ประโยชน์ให้ตัวเอง

จากกรณีที่ตำารวจกองบังคับการปราบ ปราม (บก.ป.) นำาตัวนายอภิรุจ สุวะดี อายุ 72 ปี และนางวันทนีย์ สุวะดี อายุ 66 ปี บิดา มารดาของท่านผู้หญิงศรีรัศม์ิ สุวะดี ผู้ต้องหาคดี หมิ่นเบื้องสูง ใช้ให้ผู้อื่นกระทำาควา­มผิด ฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่ง ทำาให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหาย และใช้ให้ผู้อื่นกระทำาผิดฐานแจ้งความเพื่อกลั่น แก ล้ ง ให้ ผู้อื่น ได้ รั บ โท ษ นำาตัวฝากขัง และศาลพิจารณาไม่ให้ประกันตัว จนถูกส่งตัว เข้าเรือนจำา ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.