โจรสลัด

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

กลางสุวรรณภูมิ เผยชีวิตเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ถูกขังบนเรือก่อนจะย้ายขึ้นฝั่งทำาหน้าที่ทำา กับข้าวให้โจรกิน ท่ามกลางกองก­ำาลังติด อาวุธ ยันมีเพื่อนคนไทยป่วยตายไป 1 ราย เชื่อ เรื่องเลวร้ายผ่านไปแล้ว คาดจะกลับไปทำาหน้าที่ ชาวประมงอีกครั้ง ด้าน “ประยุทธ์” ปัดจ่ายเงิน ช่วยเหลือยันเป็นเรื่องการเจรจา­ทางการทูต แนะ ผู้ประกอบการใ­ห้นึกถึงความปลอดภัยของลูกเรือ เตรียมส่งกระทรวง พม.ดูแลชีวิตความเป็นอยู่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.