เอี่ยวบ่อน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

สั่งให้ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ตรวจสอบว่า บกพร่องด้านใดให้รายงานผลภา­ยใน 60 วัน โดยเฉพาะ สน.เตาปูน ที่ไม่มีผู้ต้องหาต้อง ตรวจสอบว่าตำารวจบกพ­ร่องหรือไม่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.