ธัมมชโย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

คณะสงฆ์ และแจ้งดำ�เนินคดีคนหมิ่นคณะสงฆ์ ทุกคน ขณะที่ “สนช.” ชี้ปัญห�ธรรมก�ย ต้อง ให้พระวินัยธรพิจ�รณ� ไม่ใช่มส. ขณะเดียวกัน อัยก�รสูงสุดปัดฝุ่น จ่อรื้อคดีถอนฟ้อง “พระ ธัมมชโย” เบียดบังเอ�ทรัพย์สินวัดม�พ จิ�รณ� ใหม่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.