ส่งกีฬาเข้าร่างรัฐธรรมนูญ มีกระทรวงรับผิดชอบ ดูแลทีมชาติ-คนพิการ ภาพรวมในกา­รปฏิรูป

Daily News Thailand - - กีฬา -

พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะก­รรมการ โอลิมปิคแห่งประเทศไทย­ฯ ในฐานะประธ­านคณะ กรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงการสัมมนาเรื่อง “การมีส่วนร่วม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.