ตามฝัน

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต ลงพื้นที่โครงการปะก­ารังสร้างอาชีพ อ.เกาะ -

“ฟัง ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร (เสียชีวิตแล้ว) อ่านข่าว ทำา ไงอยากอ่านบ้าง พอดีเพื่อนชื่อ กลฑี กงชุน ทำางานกับพี่ อัมพร สโมสร ที่กรมประชาสัมพันธ์ บอกเธอช่วยเสนอพี่อัมพรหน่อยสิ ก็ไป เทสต์เสียง ก็ได้อ่านข่าวเป็นภาษาอังกฤษ กับ ดร.วินิจ หาญสมุทร ในรายการบิสสิเนส 105 One O Five เป็นข่าวแทรกสั้น ๆ 5 นาที อังคาร กับพฤหัสฯ ช่วงเช้า ตอนนั้นก็อยู่กรมเชื้อเพลิง ข่าวเราเลือก เองหมด หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต จากหนังสือพิมพ์ สุดท้ายสรุป เรื่องหุ้น ทำาอยู่สิบกว่าปี มีความสุขมาก.........(เสียงสูงเชียว)”

แมวมีลูกส�ว 2 คน คนโต ชื่อ ชนานุตม์ จบจิตรกรรม จ�ก ศิลป�กร, โทและเอก ที่อังกฤษและ ม.กรุงเทพ คนเล็กชื่อ พรมนัส จบนิเทศฯจ จุฬ�ฯ เป็นโปรดิวเซอร์ และทำ�หนังส่งประกวดเมืองค�นส์ กับทำ�ละครให้ช่องก 3 เรื่อง “เดือนประดับดาว” เป็นผู้อำ�นวยก�ร สร้�งและเขียนบทด้วย ส�มชื่ีอ ธนเจริญ ศิลปศาสตร์ “อ่าน ธะนะ-เจริญ ตอนแรกเขตไ­ม่ให้จด มันเกิน 3 พยางค์ แมวบอก เธอ บอกไปสิ อ่าน ทนเจริญ (หัวเราะ) เลยจบไป เค้าจบจิตรกรรม วาด รูปเก่ง รูปปลัดพลังงานที่ติดอยู่ แฟนแมววาดใ­ห้ส่วนใหญ่เลย

หลังเกษียณหรือ...ถ้าสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านปิโตรเลียม ซึ่งเป็นสถานฝึกอบรมประกา­ศนียบัตรวิชาชีพของ วิศวกรที่จะไปทำางาน­ด้านปิโตรเลียมทั้งบนบกและทะ­เล มีอยู่ 5 ศูนย์ ทั่วประเทศ ถ้าเค้าต้องการให้ช่วย แมวก็คงไปช่วยค่ะ”

พูดจบอย่�งมีคว�มสุข...อีกครั้ง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.