เพิ่มเบียภัยจยย.อีก100บาท   คปภ.ชี้สะท้อนความเสี่ยง ได้รับวงเงินคุ้มครองเพิ่ม

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์

(บาท/นา้�หนักบาท)

(เหรียญ/เอานซ์)

(เหรียญ/เอานซ์) เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล

(ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 36.26 28.38 29.70 26.98 27.39

ประเวช องอาจสิทธิกุล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.