เผยสุดทน เพี้ยนท้าชก

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

พ่อสุดทน ขวาน กระหนำ่าจามหัวลูกชาย หนุ่มคนงานโรงอิฐ กว่า

ทีมนักวิจัยศูนย์พัฒนาเทคโนโล­ยีการปศุสัตว์ คณะ สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบความส­ำาเร็จทำาโคลนนิ่ง พญาควายปลักไทย ตัวแรกและตัวเดียวของไทย จากเซลล์ใบหู โดย พญาควายโคล­นนิ่งชื่อ “โคลนทอง” ที่สถาบันน้อมเกล้าฯถวายสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.