ใครได้-ใครเสีย

Daily News Thailand - - การเมือง -

ไทย ไม่ มีความเชื่อมโยงกันขนาดไหน “นายสมประสง­ค์ บุญยะชัย” บิ๊กบอส “เอไอเอส” “ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล” รองนายกรัฐมนตรี

“หม่อมอุ๋ย”

และผลักดันการเปิดประมูลคลื่น

เรื่องบางเรื่อง แต่มันไม่เหมาะสม!! กระแสสังคมตีกลับครั้งนี้ ถือเป็น กรณีศึกษาครั้งส �าคัญของ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะหนทาง­เบื้องหน้า “บิ๊กตู่” จะต้องเจอ กับแรงปะทะที่เพิ่มมากขึ้น ในประเด็น การ กา�หนด กฎ กติกาใหม่ ไว้ในรัฐธรรมนูญ โดย เฉพาะเรื่อง...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.