โรงงานผลิตรองเท้าโคม่า ขาดแรงงานต้นทุนพุง แห่ปิดตัว-เร่ขายกิจการ

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์

(บาท/นา้�หนักบาท)

(เหรียญ/เอานซ์)

(เหรียญ/เอานซ์) เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล

(ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 36.86 28.98 30.30 27.58 27.39

ชนินทร์

จิตโกมุท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.