บรรณาการ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ณ กรุงปารีส แจ้งยอดสุทธิ โบราณวัตถุ พิพิธ ภัณฑ์ห้องจีน พระราชวังฟงแตนโบล ถูกโจร กรรม รวม 20 ชิ้น เป็นเครื่องมงคลบรรณ­าการ จากไทย 6 ชิ้น ระบุวงจรปิดจับภาพ 2 คนร้ายได้ ด้านทางการเมืองนำ้าหอมตื่นตัวเร่งไล่ล่า ประสาน ตำารวจสากล เฝ้าระวังถูกเคลื่อนย้ายออกนอก ประเทศ พร้อมเปิดหอจดหมายเ­หตุแห่งชาติ บัญชีเครื่องมงคลราชบ­รรณาการที่ “พระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงส่งไป พระราชทาน “พระเจ้านโปเลียนที่ 3” ทั้งหมด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.