กรรมการขอรับ เอาไงกับโรงไฟฟ้าใหม่

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ในยุคคสช.นี่แหละท่าน ที่มีคณะกรรมการ­แบบเดิมแล้วก็ มีการตั้งคณะกรรมกา­รขึ้นมาใหม่กา�กับคณะกรรมกา­รเดิมอีกชั้น หนึ่ง ในส่วนของรัฐวิสาหกิจเรียกว่าคณะกรรมกา­รนโยบายและ กา�กับดูแลรัฐวิสาหกิจ เป็นซูเปอร์บอร์ดมาคุมบอร์ด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.