ตร.กรุงเก่าเข้มภัยมิจฉาชีพ ติดป้ายจุดเสี่ยงเตือนรถหาย

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. พ.ต.อ.ภูมิสิทธ์ิ นาวัง ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมกา�ลงัเจ้าหน้าที่ตา�รวจ ได้นา�แผ่นป้ายเตือน การจอดรถ จยย.ไว้ตามจุดเสี่ยงที่คนร้ายมักเข้า มาก่อเหตุโจรกรรมรถ จยย.โดยเฉพาะบริเวณ ด้านข้างศูนย์ราชการพระน­ครศรีอยุธยา ให้ไป จอดในจุดที่มีกา�ลงัเจ้าหน้าที่ รปภ.ดูแลและให้ เพิ่มมาตรการใน­การป้องกันที่ตัวรถ จยย.ด้วย

พ.ต.อ.ภูมิสิทธ์ิ ผกก.สภ.พระนครศรี อยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่ามีคดีการโจรกรรม รถ จยย.ที่จอดไว้ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ลับตา เกิด ขึ้นบ่อยครั้ง จึงขอความร่วมมือประชาชน ไม่ควร จอดรถไว้ห่างไกลหรือที่เปลี่ยวควรมีคนเฝ้า ดูแล หรือยาม รปภ.ก่อนจอดทิ้งรถ หลังจอดรถตรวจ สอบการล็อกกุญแจประตูรถและใช้อุปกรณ์กัน

เตือนภัย... ตำารวจพระน­ครศรีอยุธยา นำาแผ่นป้ายติดตั้งตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อเตือนภัยระวังมิจฉาชีพ โจรกรรมรถย­นต์และรถจักรยานยนต์ที่ออกอาละวาด­ในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือเจ้าของรถอย่าจอดที่เปลี่ยว และติดตั้งกล้องวงจรปิด อุปกรณ์ป้องกันขโมย โดยเจ้าหน้าที่ได้กำาชับจะตรวจเข้มจุดเสี่ยงให้มากกว่าเดิม ขโมยให้ครบถ้วน ส่วนตามหอพักหรือลานจอด ขณะเดียวกันในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้ ของห้างสรรพสินค้าขอความร่วมมือเจ้าของ กา�ชบัให้ตรวจเข้มตามจุดเสี่ยงมากขึ้นพร้อมทั้ง กิจการให้ช่วยติดตั้งระบบป้องกัน เช่น กล้อง จัดชุดนอกเครื่องแบบเฝ้าสังเกตการณ์เพื่อดา�เนิน วงจรปิดในบริเวณสถานที่จอดรถที่มีจุดสามารถ การจับกุม ซึ่งอาจจะทา�ให้ประชาชนไม่สะดวก ล่ามโซ่เพื่อให้ป้องกันการโจรกรร­มได้และเพิ่ม ในการขออนุญาตตรวจค้นเอกสารคู่มือรถ และ ความเข้มให้เจ้าหน้าที่ รปภ.หมั่นตรวจถี่ขึ้น รถ จยย.เพื่อป้องกันการโจรกรร­มรถ จยย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.