จ.ยโสธร

Daily News Thailand - - กีฬา -

ผอ.กกท.ยโสธร บอกผ่าน น มาเพื่อแจ้งต่อพี่น้องโปรดทราบ­ว่า นักกีฬาที่จะส่งลุยนั้นเป็นชาย26 คน หญิง 18 คน และมีเจ้าหน้าที่ 13 คน ถือว่าก�าลังพอดี แต่มีความ หวังสูงหน่อยตรงที่อาจจะถึง 10 เหรียญทอง จากกรีฑา ยกนา้�หนัก มวยไทยและส­ากล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.