ชลธารโชว์ฟอร์มดุควำ่าปินส์ยก 7

Daily News Thailand - - กีฬา -

ชลธ�ร อ.พิริยะภิญโญ พลังหมัดยังเชื่อ ใจได้ ไล่ถลุงเอ�ชนะน็อก เจสัน เรดอนโด้ นักชก ช�วฟิลิปปินส์ ยก 7 คว้�แชมป์ WBO Asia Pacific รุ่นเฟเธอร์เวต (126 ปอนด์) ที่ว่�ง ม� ครองได้สำ�เร็จ ในศึกเอ็ม-150 พิชิตโลก วันทรง ชัย ที่เวทีมวยชั่วคร�ว รร.มัธยมวัดธ�ตทุอง เมื่อ วันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่�นม� ส่วนผลมวยประ­กอบ ร�ยก�รคู่อื่น ๆ ที่น่�สนใจ มีดังนี้ ผึ้งหลวง ส.สิงห์ อยู่ อุ่นหมัดเอ�ชนะน็อก เพชรชุมพล ส.วิเศษกิจ ยก 6, ขวัญพิชิต 13 เหรียญเอ๊กซ์เพรส ชนะน็อก ทมิฬข�ว ส.ธ�รทิพย์ ยก 3, รักนิรันดร์ หมวดรัน ส�รค�ม ชนะน็อก แสนศักด์ิ ส.วิเศษกิจ ยก 1, มวยส�กลหญิง กำ�หนด 6 ยก ยอดหญิง ซุปเปอร์ แชมป์ ชนะคะแนน จอมพล หญิงชลยิม และ เพชรจรัส ม.กรุงเทพธนบุรี ชนะคะแนน ทักษพร ศูนย์กีฬ�เฉลิมพระเกียรติ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.