เกร็กคูเจ๊าสีหมอกศึกบอล ด.2

Daily News Thailand - - กีฬา -

ก�รแข่งขันฟุตบอล “เอไอเอส ลีก ภูมิภ�ค ดิวิชั่น 2” คู่ตกค้�งในโซนภ�คกล�งและ ตะวันตก ที่สน�มธูปะเตมีย์ เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่�น ม� “เจ้�ถนิ่” เกร็กคู ลูกทัพฟ้� ปทุมธ�นี เปิดบ้�น ทำ�ได้เพียงแค่เสมอกับ สีหมอก เอฟซี 0-0.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.