หนี้สูง-ออมตำ่�

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

สถาบันคีนันแห่งเอเชียระบุถึงหนี้ ครัวเรือนของไทย น�ามารวมกับหนี้นอก ระบบแล้วอยู่ในระดับที่สูงเกิน 100% ต่อ จีดีพี

อัตราการเติบโต1% ต่อจีดีพี เท่ากับ 50,000 ล้านบาท ดังนั้น เท่ากับว่าคนไทย มีหนี้ครัวเรือนถึง 5 ล้านล้านบาท นับว่าเป็น ตัวเลขที่น่ากลัวมาก

ผู้ที่จบการศึกษามาและเริ่มทา�งานส่วน ใหญ่จะใช้เงินในอนาคตซื้อของต่าง ๆ จนมี หนี้ในอนาคตตั้งแต่รถยนต์ บ้าน เป็นต้น ทีเอฟ และอาร์เอ็มเอฟ เพื่อเป็นแรงจูงใจ ในเรื่องการลดหย่อนภาษี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.