ไม่ได้ใช้งาน

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ถนนพหลโยธิน บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีราวเหล็กสำาหรับล็อก จักรยานอยู่ แต่เห็นทีคงใช้การไม่ได้เพราะไม่มีประชาชนเอา­จักรยานมาจอด สักคัน แบบนี้หากไม่ได้ใช้งานหน่วยงานที่ดูแลควรจะมาเ­ก็บซะเพราะด้าน หลังเป็นคิวรถตู้ อาจจะขวางท­างเดินประชาชนก่อให้เกิดอันตรายได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.