ſ คำดถอดถอน 38 ส.ว.ไม่ได้

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1 -

ผู้สื่อข่าวรายงานจา­กรัฐสภาว่า ส�าหรับ การประชุม สนช.เพื่อลงมติถอดถอน 38 อดีต ส.ว.ในวันที่ 12 มี.ค. สมาชิก สนช.ส่วนใหญ่ เห็นไปในทางเดียวกันว่า ไม่สามารถถอดถ­อน อดีต ส.ว.ทั้ง 38 คนได้ เนื่องจากเห็นว่า ข้อ กล่าวหาของ ป.ป.ช.ที่ระบุว่า อดีต ส.ว.ทั้ง 38 คน ลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญในสามวาระ ทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่า เป็นร่างรัฐธรรมนูญคนละ ฉบับกับที่เข้าชื่อเสนอแก้ไขนั้นยังไม่ชัดเจนใน การเอาผิดได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 2550 ได้ สิ้นสภาพการบังคับใช้ไปแล้ว อีกทั้งขั้นตอน การพิจารณากฎหมา­ยที่ผ่านมา ก็เคยมีการขอ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.