เตือน‘บัณฑิตใหม่’เตะฝ่น มกราคมตกงา­น4แสนคน เซ่นพิษเศรษฐกิจไทยโคม่า

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ ฐ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์

(บาท/นา้�หนักบาท)

(เหรียญ/เอานซ์)

(เหรียญ/เอานซ์) เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล

(ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 34.86 27.98 29.30 26.58 26.89

ธนิต โสรัตน์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.