‘ว่ายน้ำา’วาดฝัน อุ้ม-เจมส์บอนด์ ฟันทองซีเกมส์

Daily News Thailand - - พระเครื่อง -

“โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมว่ายน้�าแห่งประ เทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ สิงคโปร์ เจ้าภาพ ซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ได้แจ้ง ให้ส่งชื่อนักกีฬาเร็วกว่าก �า หนด ภายในวันที่ 10 มี.ค. ซึ่งเร็วกว่า กา�หนดเดิมคือ วันที่ 10 เม.ย. ล่าสุด ทาง สมาคมฯ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.