สนุกเกอร์เจ้าภาพ

Daily News Thailand - - กีฬา -

คุณจัฑฒส์พันตน์ ผู้ฝึกสอนกีฬา สนุกเกอร์เยาวชนจันทบุรี กล่าวว่า เราได้มี การเก็บตัวนักกีฬามาร่วม 2 เดือนแล้ว กีฬา เยาวชนครั้งที่ผ่านมา เราได้ถึง 2 เหรียญ ทอง ในครั้งนี้คงจะไม่ทำาให้พี่น้อง ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีผิด หวังอย่างแน่นอน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.