สองคมชนะน็อกโทมัสที่ลพน.

Daily News Thailand - - กีฬา -

สองคม ศักด์ิหอมศีล ชนะน็อก โทมัส ส.ชัยเจริญ ยก 2 ในการชกเป็นคู่เอก “ศึกไพร อนันต์” ที่เวทีลุมพินี เมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา

ส่วนผลคู่อื่น ผุดผาดเล็ก ลูกหนองแหน ชนะคะแนน เรยา ป.อ่อนนุช, นิวแซมซั่น โนนแดง ยิม ชนะคะแนน เมืองแกลงเล็ก ส.สุรเดช, สลาตัน ป.มนต์ชัย ชนะน็อก เพชรเงิน ส.ศรีวิชา ยก 4, พลังเดช ส.เพชรบุญมี ชนะน็อก ปราบอัศวิน ส.วิเศษกิจ ยก 3, จักรเพชร เมืองหนองบัว ชนะ คะแนน แสนศักด์ิ ศิษย์จ่าหมู, เสกสรร ศิษย์จ่าหมู ชนะน็อก ธนศักด์ิ ท.พราน 46 ยก 4. ประเทศไทย ให้เข้าชิงชัยในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 หรือ “นครสวรรค์เกมส์” ซึ่งจัดในปลายปีนี้ ระหว่าง วันที่ 11-21 ธ.ค. ที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง กีฬา ชักเย่อ ได้เพิ่มในฐานะกีฬาสากล พร้อมกับ กีฬา ดาบไทย ที่ได้ในฐานะกีฬาอนุรักษ์ โดยต้องถือว่าเป็น เรื่องที่ดีที่สามารถผลักดันกีฬาชักเย่อเข้าไปเป็นกีฬา สาธิตสู่กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “จันทบูร เกมส์” กำาหนดชิงชัยวันที่ 24-25 มี.ค.นี้ ที่จังหวัด จันทบุรี จนมาประสบค­วามสำาเร็จต่อเนื่องในการเข้า สู่กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 หรือ “นครสวรรค์เกมส์” ซึ่งมีชิง 4 เหรียญทอง และเชื่อว่าในอนาคตเร­าจะ ก้าวเข้าไปสู่กีฬาซีเกมส์ได้ต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.