จังหวัดจันทบุรี

Daily News Thailand - - กีฬา -

รอง ผอ.สสจ ผอ.สสจ.จันทบุรี กล่าวว่า ในส่วนของ สสจ. สสจ.จันทบุรี ได้มีการ เตรียมจัดเจ้าหน้าที เตรียมจัดเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล คอยอ�านวยความ คอยอ�านวยความสะ­ดวกและช่วย เหลือผู้ได้รับบ เหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งใน บริเวณ บริเวณสนามกีฬากลาง สนา สนามแข่งขัน และ ที่พ ที่พักนักกีฬา ทุก

พื้ พื้นที่ไว้เป็นอย่างดี.

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี บอกว่าทางวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งใน การสนับสนุนการจัดการแสดงใน­วัน พิธีเปิดและปิดการแข่งขัน “จันทบูร เกมส์” ในครั้งนี้ และยังมีความ พร้อมในส่วนของการจัดที่พัก รองรับนักกีฬาบาสเกตบอ­ล ในทุก ๆ ด้านเป็นอย่างดี.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.