ſ อัยการฟ้องคดีข้าวจีทูจี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

อีกเรื่องหนึ่ง แหล่งข่าวส�านักงาน อัยการสูงสุด (อสส.) เปิดเผยว่า ภายหลัง คณะ กรรมการป้องกันและปราบปร­ามการทุจริตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่งสา�นวนพร้อมพยานหลัก ฐานกว่า 60 ลัง ที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด คดี ระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ซึ่งมีนายบุญ ทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ และพวก รวม 21 ราย เป็นผู้ถูกกล่าวหา ให้นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด พิจารณาเมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ไม่พบข้อไม่สมบูรณ์ในสา�นวน ที่จะต้องตั้งคณะ ทา�งานสอบสวนเ­พิ่มเติม อสส. จึงมีหนังสือถึง ป.ป.ช. ให้แจ้งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 21 ราย มาพบ อัยการ เพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดี อาญาของผู้ด �า รงต �า แหน่งทางการเมือง ในวัน ที่ 17 มี.ค. เวลา 10.00 น. อย่างไรก็ตาม จะมี ผู้ถูกกล่าวหารายใด มาพบอัยการ เพื่อยื่นฟ้อง พร้อมสา�นวนหรือไม่ ต้องรอดูในวันที่ 17 มี.ค.

“โดยหลักการแล้วการยื่นฟ้องคดีต่อ ศาลฎีกาฯ หากได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาแสดง­ตัว ต่อศาลในวันฟ้อง ก็จะยื่นฟ้องไปพร้อมสา�นวน แต่หากไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหา ก็สามารถยื่นฟ้อง เฉพาะส �า นวนก่อนได้ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน ของกฎหมาย เหมือนกรณีการยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่ง ลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดี ปฏิบัติหน้าที่มิชอบโครงการ­รับจา�นา�ข้าว ซึ่งคดี ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ อยู่ระหว่างรอฟังคา�สั่งศาล ฎีกาฯ ว่าจะรับฟ้องหรือไม่ในวันที่ 19 มี.ค. นี้” แหล่งข่าว กล่าว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.