กฎหมายภาษีที่ดิน

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

กฎหม�ย ควรไปเร่ง รีดเงินจ�ก หัน ต้อง ต�ม

แสดงความยินดี จริยา จิราธิวัฒน์ จัดงานเลี้ยงแสดงความ­ยินดีแก่ พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุ กูล ในโอกาสได้รับรางวัลผู้หญิงเก่ง ปี 2558 สาขานักบริหาร โดยมี กล้วยไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ พีรวิช สุวรรณประเทศ ร่วมด้วย ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.