ลุยตั้งตลาดยางภูมิภาค

Daily News Thailand - - ข่าวทั่วไทย-ต่อข่าวหน้า 1 -

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว. เกษตรและสห­กรณ์ เปิดเผยผลการห­ารือกับ นายกาว ดึ๊ก ฟัด รมว.เกษตรและพัฒนาชนบท เวียดนาม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า ได้หารือถึง ความคืบหน้าโครงการจัดตั้งสภายางพาร­า อาเซียน และร่วมกันเดินหน้าศึกษารูปแบบ ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน จัดตั้งตลาดยางพา­ราส่งมอบจริงในภูมิภาค ซึ่ง ตนได้แจ้งให้ทางเวียดนาม ทราบว่าที่ผ่านมา ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้จัดตั้งสภา ไตรภาคียางระหว่างประเทศ หากเวียดนามร่วม มือเป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์ ก็จะสามารถ ร่วมมือเพื่อรักษาราคายาง­พาราให้สูงกว่าต้นทุน การผลิตและมีเสถียรภาพ โดยวันที่ 1 เม.ย. 2558 จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ที่ กทม. ซึ่งฝ่ายเวียดนามตอบรับส่งเจ้าหน้าที่มา ร่วมสังเกตการณ์ประชุมในครั้งนี้ด้วย และมี ความพร้อมที่จะร่วมมือจัดตั้งตลาดยางพา­ราส่ง มอบจริงกับไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงของตลาดโล­ก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.