ſ เรียกหมอปรับทัศนคติ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

อีกด้านหนึ่ง พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ที่ปรึกษาสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป เปิด เผยว่า วันนี้ตนได้รับหมายเรียกตัวจากกอง บัญชาการรักษาความสงบ­เรียบร้อย จ.สุรินทร์ ซึ่ง เขียนมาชัดเจนว่าเกี่ยวกับการชุมนุมคัดค้านการ ย้าย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวง สาธารณสุข ซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีการชุมนุมแล้วเพียง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.