ตัดตอน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

สังคมตั้งข้อสงสัยมีเจตนาแฝงออ­กมาเคลื่อน ไหว “กสม.” เตรียมบุกเรือนจำาพิสูจน์สี่ผู้ต้อง หาถูกซ้อมจนต้องรับสารภาพ ขณะที่ตำารวจ ไทยไม่มั่นใจต่างประเทศช่วยจับ “เอนก” เป็น ผู้ร้ายข้ามแดน แต่ “ประวุฒิ” หวังลึก ๆ สหรัฐ จะนึกถึงวันเก่า ๆ ที่เราก็เคยส่งตัวผู้ต้องหา กลับไปให้ดำาเนินคดี ด้านแกนนำา กปปส.เชื่อ แผนป่วนเมืองซ้ำาชะงักเพราะขาดท่อน้ำาเลี้ยง เตือน ใหญ่พัทยา” ระวังถูกตัดตอนไม่ให้ ทางการสาวไ­ปถึงจอมบงการ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.