หลังคดเทคโนโล­ยีใหม่ช่วยแก้ไขได้ผลดี

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

กระดูกหลังคดพบบ่อยในหญิงวัยรุ่น

หลังผ่าตัดกระดูกหลังเข้าที่เรียบร้อย

ทางแพทย์ที่ทำเรื่องนี้ก็บอกว่า มีผลงาน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.