ลาเวนเดอร์ ณ หนองหอย

Daily News Thailand - - โลกหลากสี -

นอกจากจุดชมวิวที่อยู่ด้านบนแล้ว วันนี้บริเวณด้านหน้าแปลง ผักไฮโดรโปนิกส์ของศูนย์โครงการหลว­งหนองหอย เป็นอีกจุดที่ไม่ควร พลาดเลย เพราะนอกจา­กจะมีแปลงผัก แปลงสมุนไพรที่ควรค่าแก่การ แวะเวียนเยี่ยมชมแล้ว เจ้าหน้าที่ยังมีการปลูกแปลงดอกไม้เมืองหนาว ไว้เป็นจุด ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพความปร­ะทับใจด้วย และช่วง ที่กำาลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนแบบนี้ แปลงลาเวนเ­ดอร์พันธ์ุทนแดดทนร้อนอย่าง สแปนิช ลาเวนเดอร์ที่กำาลังมีผึ้งมาดอมดม จึงกลายเป็นจุดที่ใครต่อใคร จะต้องมาเก็บภาพความปร­ะทับใจ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.