ทิศทางใหม่ของนิสสัน

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต ในวัยหนุ่ม กับภรรยาคือคุณสุดาวดี ภายในซู -

ได้ในรถหลายรุ่นในแบรนด์นั้นไม่ได้มีบุคลิกหรือ หน้าตาไปในทาง­เดียวกันนัก แม้ในช่วงหลังได้มี การบุกเบิกใช้แนวทาง “กระจังหน้าวี-เชฟ” ดัง ที่เราสามารถเ­ห็นได้ในรถหลายต่อหลายรุ่นของ นิสสันในบ้านเรา อาทิ มาร์ช, ลิวิน่า, นาวารา, จู๊ค และ เอ็กซ์-เทรล แต่ในขั้นแรกนั้นดูจะ เป็นการ “ประยุกต์ใช้” เพราะเป็นการปรับใช้กับ รถที่มีการจ�าหน่ายอยู่แล้วท�าให้ภาพลักษณ์ที่ เกิดขึ้นยังไม่โดดเด่นชัดเจนมากนัก จนกระทั่งมา ถึงรุ่นปัจจุบันที่กระจังทรงวี ได้รับการขยาย ขนาดและออก­แบบให้ลงตัวกับองค์ประกอบอื่น ของรถให้ชัดเจนมากขึ้น จึงเริ่มสังเกตเห็นจาก รถรุ่นเอ็กซ์-เทรล ที่ออกแบบได้ลงตัวและ ชัดเจนจนทา�ให้เชื่อได้ว่าในอนาคตนั้นเราจะเห็น กระจังหน้าทรงวีนี้ถูกผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่ง ของงานออกแ­บบที่เป็นเอกภาพอย่างแน่นอน

เราสามารถพ­บดีไซน์กระจังวีขนาดใหญ่ ได้กับรถรุ่นใหม่ และรถแนวคิดหลายรุ่นใน ปัจจุบันของนิสสันน�าขบวนโดยรถ­เอสยูวีหรู อย่าง “มูราโน” ที่ประสานเส้นสายที่ลากออก จากกระจังหน้าทรงวีโดยประกอบเ­ข้ากับพื้นผิว ที่เป็นจีบเหลี่ยมสันที่เฉียบคมเปี่ยมความมั่นใจ รวมถึงรูปทรงที่เน้นมัดกล้ามแบบ 3 มิติและเมื่อ รวมเข้ากับไฟหน้าและไฟท้ายทรงหัวบูมเมอแรง ที่บุกเบิกมาโดยนิสสัน 370 แซด ทา�ให้ภาพรวม ของนิสสันมูราโนมีความเป็นสปอร์ตและปราด

นิสสัน

คิก

นิสสัน แมกซิมา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.