เด็กรุ่นใหม่ทั้งเรียนทั้งทำางาน คง

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร - นภาพร พานิชชาติ napapornpุdailynews.co.th

คุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างแล้ว กับสองหนุ่มน้อยคู่พี่น้อง อารมณ์ดี น้องเพิร์ธ-ด.ช.พัธศรุต คุณเจริญ อายุ 11 ขวบ และ น้องพอร์ช-ด.ช.พัทธเศรษฐ์ คุณเจริญ อายุ 9 ขวบ

คนพี่ผ่านโฆษณามาห­ลายตัว อาทิ โฆษณาบรีสเอกเซล, คอมฟอร์ท, ยำายำาช้างน้อย, พิซซ่าฮัท และจากผลงา­นละครเรื่อง เวียงร้อยดาว ส่วนน้องเล็กของเราก็แสดงละครมา­หลายเรื่อง เช่น ป่านางเสือ, ดุจดาวดิน, เงาะแท้แซ่ฮีโร่, ในสวนขวัญ, มายาตวัน และครีบนี้หัวใจมีเธอ ล่าสุด สองหนุ่มรับหน้าที่เป็น พิธีกรยอดนักปรุง จากรายการ “Little cook กุ๊กตัวน้อย” ที่ออกอากาศทา­งช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี และ MCOT HD ช่อง 30 ทุกวันจันทร์ เวลา 16.30-17.00 น. จะได้เห็นถึงความ น่ารัก ฉลาด และร่าเริงของทั้งคู่ แต่นอกเหนือจากงาน ในวงการบันเทิงนั้น ยังต้องเรียน หนังสือไปพร้อม ๆ กันด้วย อาจจะมีทั้งความ สนุกสนานและเห­นื่อยล้าบ้าง แต่น้องเพิร์ธและ น้องพอร์ชกลับทำาได้ดีอย่างที่ไม่น่าเชื่อ

น้องเพิร์ธ กำาลังศึกษาอยู่โรงเรียนสวน กุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ชั้น ม.1 ส่วนน้องพอร์ช เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบูรณะศึกษา ทั้งคู่เข้าวงการมาได้ด้วยความถนัดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เด็ก ๆ น้องเพิร์ธเข้าวงการตั้งแต่อายุ 6 ขวบ โดยการสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพิธีกรรายการ และ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นพิธีกรรายการต่าง ๆ น้องเพิร์ธบอกว่าชอบงานด้านพิธีกร และสามารถ จำาสคริปต์บทพิธีกรได้แม่นยำาและพูดได้คล่อง ไม่ว่า จะเป็นพิธีกรรายการ หรือพิธีกรงานอีเวนต์ต่าง ๆ

ขณะที่หนุ่มคนน้อง เข้าวงการตอนอ­ายุ 4 ขวบ ผลงานชิ้นแรกเป็นการถ่ายโฆษณา และหลังจากนั้นก็ได้ชิมลาง ละครมาเรื่อย ๆ น้องพอร์ชชอบเล่นละครมาตั้งแต่เด็ก ๆ แม้งานด้าน พิธีกรไม่ค่อยถนัดมากนัก แต่ก็สามารถทำาห­น้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ อาศัย ความเป็นเด็กที่พูดเก่ง และขี้เล่น แต่ใครจะรู้ว่าจริง ๆ แล้วน้องพอร์ช เป็นเด็กที่ขี้อาย ไม่ค่อยกล้าแสดงออก แต่ที่เห็นเป็นพิธีกรทางหน้าจอ ที่ดูแคล่วคล่องว่องไว เป็นเพราะพี่ชายที่คอยเป็นกำาลังใจ และคอยชี้แนะ ในเรื่องของการเป็นพิธีกรให้กับน้องชายนั่นเอง และน้องชายก็ตอบแทน พี่ด้วยการคอยเป็นครูสอนแอ๊คติ้งให้เวลาที่ต้องแสดงละคร ทำาให้ทั้ง สองคนผูกพันกันมาก นับได้ว่าเป็นความต่างที่ลงตัวของทั้งคู่

สองหนุ่มเพิร์ธ พอร์ช ยังมีอีกหนึ่งงานที่ชอบมาก นั่นคือการ เป็นนักพากย์ ซึ่งผลงานที่เพิ่งผ่านมา คือภาพยนตร์เรื่อง Dracula Untold แดร็กคูล่า โดยเพิร์ชพากย์เป็นบุตรชายของแด­ร็กคูล่าที่ชื่อ “อินเกรัส” ส่วนน้องพอร์ชกำาลังมีผลงานพากย์ภาพยนตร์ชื่อดัง กังฟู แพนด้า ภาค 3 ที่จะออกฉายใน­โรงภาพยนตร์เร็ว ๆ นี้

แม้จะต้องทำางานแล­ะเรียนไปพร้อม ๆ กัน ต้องเหนื่อยหนักกว่า เด็กรุ่นเดียวกัน แต่สองหนุ่มก็บอกว่าสนุกกับการทำางาน­มาก ๆ เพราะได้ เจอโลกใหม่ ๆ ที่ไม่ได้มีอยู่แต่ในห้องเรียน การทำางานใ­นขณะเรียนยัง เป็นการฝึกตัวเองให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ต้องรับผิด ชอบตัวเองมากขึ้น ทั้งเพิร์ธและพอร์ชไม่ชอบการเรียนพิเศษ ไม่ชอบที่จะ เอาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปเรียนเพิ่มเติม เพราะคิดว่ามันช่างไม่สนุกเอา เสียเลย อีกทั้งคุณแม่บอกว่า หากการเรียนตกตำ่า จะให้ทั้งสองคนไปเรียน พิเศษ ดังนั้น สองหนุ่มน้อยจึงเอาใจใส่และตั้งใจเรียนในห้องเรียนอยู่เสมอ เพราะอยากท­ำาทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน และตั้งใจว่าจะทำาให้ดีที่สุด

สำาหรับงานใหม่กับการเป็นพิธีกรรายการอา­หาร “Little Cook กุ๊กตัวน้อย” ทั้งสองบอกชอบ­มาก เพราะการทำ­าอาหารเป็นสิ่งที่อยาก ทำามาตั้งแต่เด็ก ๆ เนื่องจากเวลาที่เห็นคุณแม่เข้าครัวทำาอาหาร ทั้ง สองจะชอบเข้าไปเป็นลูกมือช่วยหยิบจับโน่นนี่ให้กับคุณแม่ แต่ด้วย ความที่คุณแม่กลัวครัวเลอะเทอะ จึงถูกบ่ายเบี่ยงและให้เป็นแค่ลูกมือ ในการล้างผักเท่านั้น แต่ด้วยความอยาก­รู้อยากเห็น ก็จะคอยซักถาม ขั้นตอนการทำา­อาหารจากคุณแม่มาตลอด ทำาให้เมื่อมาเป็นพิธีกร รายการอาหา­รจึงลื่นไหลราวกับเป็นลิตเติ้ลกุ๊กมืออาชีพ

ความรักและผูกพันของทั้งคู่ สื่อให้เห็นถึงความรักและความ อบอุ่นในครอบครัว รวมถึงความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของการเรียน เป็นหลัก นับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนที่จะนำาไปใช้ชีวิต และ ใครจะเอาแน­วคิดด้านการทำางา­นและเรียนของ เพิร์ธ-พอร์ช ไปปรับ ใช้ก็ไม่สงวนลิขสิทธ์ิ เพราะเด็กรุ่นใหม่มีพลังเหลือเฟือจริง ๆ.

น้องพอร์ช

น้องเพิร์ธ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.