รฟฟท.แยกทรัพย์สินหวังกำ�ไร

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เหรียญฮ่องกง เยน (ต่อ100เยน) ริงกิต เหรียญสิงคโปร์

(บาท/น า้�หนักบาท)

(เหรียญ/เอานซ์)

(เหรียญ/เอานซ์) เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล

(ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 34.46 27.58 28.90 26.18 26.49

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.