85 สปช.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

รัฐบาลแต่เป็นเพราะเศรษ­ฐกิจโลก ลั่นไม่ได้ ปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องนี้แค่ขอความเป็น ธรรม บอกทุกวันนี้ทำางานจนมึนไปหมดแม้ กระทั่งตอนฝัน เพราะต้องรับรู้หลายเรื่องยัน ประเทศไทยวันนี้เป็นประชาธิปไตย 99.99% และย้ำาตัวเองไม่ได้ควบคุมอำานาจเด็ดขาดมิ ฉะนั้นมีจับติดคุกยิงเป้าก็จบ แจงชอบสั่งงาน “บิ๊กป้อม” คนเดียวเพราะเห็นว่าดูแลความ มั่นคงเป็นเรื่องสำาคัญที่สุด ยันเลือกตั้งปลายปี นี้ ส.ส.เยอรมันแนะ “บวรศักดิ์” ประชาธิปไตย ต้องเชื่อและยอมรับเสียงข้างมาก เจอสอนมวย กลับอย่าทำาเหมือนตัดเสื้อตัวเดียวใช้ทั้งโลก ชี้ การเมืองแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน สภา เยอรมันไม่เคยเจอ ส.ส.ป่วน ไม่เคยเจอ ส.ส. เสียบบัตรแทน หรือลักหลับผ่านกฎหมายตีสี่ ทำา ส.ส.เมืองเบียร์ตะลึงพฤติกรรม ส.ส.ไทยมี อย่างนี้ด้วยในโลก ด้าน “เทียนฉาย” เร่ง กมธ. สปช.ส่งรายงานแนว­ทางปฏิรูปประเทศต้น เดือน มิ.ย. นี้ ขณะที่ “ศรีสุวรรณ” ยื่ น ป.ป.ช. สอบเอาผิด 85สปช.ตั้งลูกเมียเครือญาติทำางาน กินเงินหลวง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.