สมพร

Daily News Thailand - - กีฬา -

ทราบถึงผลการดำาเ­นินการของสมา­คมว่า วอล เลย์บอลจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ หากนับเป็นจำานวนวันแข่งขันมากกว่า 400 วัน ต่อปีในรายการที่ทับซ้อนกันทั่วประเทศ โดย เฉพาะการแข่งขันระดับลีกอาชีพที่ได้รับความ นิยมมากยิ่งขึ้น ซึ่งไทยแลนด์ลีกปีนี้แชมป์ฝ่าย หญิงตกเป็นของ บางกอกกล๊าส วีซี และนคร ราชสีมาได้แชมป์ทีมชาย นอกจากนี้ในระดับ นานาชาตินักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยัง สามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดง เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ขณะที่วอลเลย์บอล ชายหาดหญิงได้เหรียญเงินอีกด้วย

ขณะที่วาระเลือกตั้งนายกสมาคม­ฯ สโมสรสมาชิกเข้าร่วม 50 จาก 53 สโมสร ซึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่สโมสรอยุธยา เอ.ที. ซี.ซี. ได้เสนอชื่อนายสมพร ที่มีตำาแหน่งเป็น ประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ แต่เพียงคนเดียว ซึ่งสโมสรชูมือ รับรองอย่างเอกฉันท์ให้รับตำาแหน่งนายกสมา คมฯ ต่อเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน หลังการประชุม นายสมพร กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกสโมสรที่ไว้ วางใจให้ทำาหน้าที่นี้ต่อไป พร้อมขอบคุณผู้ สนับสนุนสมาคมทุกคนด้วย ซึ่งจากนี้ก็จะทำา หน้าที่สานงานที่ดำาเนินการมาต่อไป และจะรับฟัง ความคิดเห็นของสโมสรส­มาชิกด้วย นอกจากนี้ จะหานักกีฬาที่มีรูปร่างสูงมาฝึกทักษะ เพื่อเตรียม ในโครงการด­าวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเกมส์

นายสมพร กล่าวอีกว่า สำาหรับปีนี้ทีม วอลเลย์บอลไทยมีคิวแข่งขัน 3 รายการหลัก เริ่ม จากศึกชิงแชมป์เอเชีย วันที่20-28 พ.ค. ที่จีน ซึ่ง เราหวังติด 1 ใน 4 เพื่อลุ้นไปโอลิมปิกเกมส์ ส่วน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่สิงคโปร์ เราหวังว่าจะ ป้องกันแชมป์ในร่มให้ได้ทั้ง 2 เหรียญทอง ส่วน ศึก “เวิลด์ กรังด์ปรีซ์” จากสายจับสลากมาถือว่า เป็นงานหนัก ดังนั้นจึงหวังว่าจะทำาผลงา­นอย่าง เต็มที่ โดยเฉพาะกา­รเล่นในไทยสัปดาห์แรก วันที่ 3-5 ก.ค.นี้ ที่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก

สำาหรับงบดุลสมาคมฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57 รวมรายได้ 99,827,652.98 บาท ราย จ่าย 82,865,984.56 บาท รวมรายได้สูงกว่าราย จ่าย 16,961,675.32 บาท.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.